foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Project Heemkundekring over Basketball Vereniging Schijndel (BVS)

wedstrijdmoment Leon van Houtum 1977Schijndel - Een van de taken van de Heemkundekring is het vastleggen en opslaan van de geschiedenis van Schijndel. Daarbij hoort zeker de geschiedenis van de sportverenigingen, immers zij spelen een belangrijke rol in de samenleving. Een werkgroep van de Heemkundekring benadert daarom de sportverenigingen en vraagt hen om aan de hand van een negental vragen hun geschiedenis kort en overzichtelijk in kaart te brengen. Dit wordt dan opgeslagen in het archief van de Heemkundekring en blijft zo bewaard voor het nageslacht. Basketbal Vereniging Schijndel (BVS) heeft onlangs dit project afgerond. Een commissie bestaande uit erelid Leon van Dijk en lid van verdienste Enrico Hoogzaad heeft zich bijzonder en enthousiast ingespannen om veel gegevens van de club weer boven water te krijgen. En dit viel niet mee. Het is namelijk moeilijk voor een club die niet beschikt over een eigen clubhuis om een archief bij elkaar te houden. Het streven is er aanvankelijk wel, maar het materiaal wordt vaak bij bestuursleden thuis opgeslagen en bij bestuurswisselingen valt het uit elkaar. Een van de redenen waarom de Heemkundekring dit project heeft opgestart is om dat laatste te voorkomen. Foto: wedstrijdmoment-Leon-van-Houtum 1977.

 

 

Beide heren, zowel Leon, die vele jaren in het bestuur van BVS heeft gezeten als ook Enrico die zich jarenlang heeft ingezet in de organisatie van vele activiteiten en als clubtrainer, erkenden bij het afronden van het project dat zij er aanvankelijk wel tegenop hadden gezien, maar dat zij nu zeer tevreden zijn over het feit dat zij er in geslaagd zijn de geschiedenis van de club te ordenen en vast te leggen voor het nageslacht. Zij hebben een prachtig werkstuk afgeleverd!
Iets over de geschiedenis van de basketbal vereniging: BVS is ontstaan uit een groepje jongeren die op een sportinstuif op vrijdagavond basketbalden. Jos Oerlemans, Ben Hageman en Theo van Heiningen waren de initiatiefnemers en richtten op 15 augustus 1972 de basketbal vereniging op. Het ledental groeide langzaam van 46 in 1972 naar 167 in 2012, daarna daalde het weer naar 84 nu. Wat opvalt bij deze vereniging, en ook benoemd wordt door velen, is de saamhorigheid en gezelligheid onder elkaar. Gezelligheid heeft altijd hoog in het vaandel gestaan. Al vrij vroeg in het bestaan ging de hele vereniging samen op kamp o.a. naar Renesse, Friesland en Ameland, iets bijzonders in die tijd.

Er werd getraind in de gymzaal van de voormalige LTS. Trainers waren vaak bekende basketbalspelers van grote clubs, zoals b.v. Theo Kropman uit Den Bosch, die bracht dan wel eens buitenlandse teamgenoten mee zoals de Amerikanen Steven Bravard en Dany Cremer. Om elkaar beter te leren kennen organiseerde BVS ook wedstrijden met andere zaalsportverenigingen zoals volleybalvereniging Hesperus en verschillende zaalvoetbalclubs. In 1983 organiseerde zij samen met de damesvoetbalclub van den Dungen de halve triatlon. In de tachtiger jaren werd er meegedaan aan fierljep wedstrijden, georganiseerd door de KPJ. Ook heeft de club zich van 2000 tot 2005 ingespannen om een nieuwe vorm van Basketball, het zogenaamde  “Streetball” te introduceren. Helaas, de Nederlandse Basketball Bond heeft in 2005 de kwalificatie ingetrokken; dit kon alleen nog maar op speciaal, door de NBB georganiseerde toernooien. Vooral in de afdeling zuid van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) werden veel kampioenschappen behaald, zowel door junioren als door senioren en één keer is een meisjesteam 2e geworden op de Nederlandse kampioenschappen. Natuurlijk nam de club ook deel aan allerlei basketbaltoernooien in het land of gingen de leden van BVS daar naar toe als supporters, vooral bij internationale toernooien zoals b.v. de Haarlem Basketball week. In het 45-jarig bestaan van de club heeft zij veel mensen veel sport- en ander plezier bezorgd.

Wedstrijdmoment BVS 1991.

wedstrijdmoment BVS 1991

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Hart van Schijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal