foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad beslist komende weken over nieuw uitvaartcentrum

UitvaartcentrumkaartMeierijstad / Schijndel – Vanavond staan op de agenda van de gemeentelijke Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering de plannen voor een nieuw uitvaartcentrum plus natuurbegraafplaats op landgoed Denneboom in Schijndel, om vervolgens de week erna behandeld te worden in de gemeenteraad. Het idee voor een uitvaartcentrum aan de Gestelseweg is een gezamenlijk initiatief van het bedrijf Bijnen Uitvaartverzorging en eigenaar van het landgoed de familie Van Rijckevorsel. Eind vorig jaar werd op het plan een fors aantal bezwaren en reacties ingediend door omstanders en andere betrokkenen. De meeste bezwaren van omwonenden op de bestemmingsplannen bleken betrekking te hebben op hun angst voor overlast op het gebied van verkeer, reuk en geluid. In de tussenliggende tijd zijn zowel de provincie Noord-Brabant als het waterschap akkoord gegaan met het plan.

 

Aantal uitvaarten en crematies gelimiteerd

Het voorstel is dat het aantal wat er jaarlijks een plaatsje mag krijgen gelimiteerd is/wordt. Dit ook om aan de wensen van de omwonenden tegemoet te komen die (parkeer)overlast verwachten. Ook liggen er andere eisen in het vuur om tot goedkeuring te komen.

In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat in de regels in ieder geval de volgende wijziging wordt aangebracht: Artikel 4.1.a. komt te luiden: "levensbeschouwelijke doeleinden, zijnde een informatie/ceremonieruimte/rouwcentrum ten behoeve van de natuurbegraafplaats en crematorium, met een capaciteit van ten hoogste 450 uitvaarten (crematies en natuurbegraven tezamen) en maximaal 600 crematies per jaar zonder uitvaartdienst, één en ander met maximaal 3 uitvaarten en crematies per dag".

Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl

De landelijk georiënteerde stichting is een particulier initiatief van bezorgde burgers en is aan geen enkele organisatie, politieke partij of overheid verbonden. Op internet en in de media zijn bijna uitsluitend verhalen te vinden van bedrijven en organisaties die een commercieel belang hebben bij 'natuurbegraven'.
Via hun website willen zij een onafhankelijk en kritisch geluid over 'natuurbegraafplaatsen' laten horen. Ook de ontwikkelingen over het plan aan de Gestelseweg  worden daarop gevolgd.

Bestemmingsplan Landelijk gebied, uitvaartcentrum Gestelseweg 14: voor het behoud van het landgoed De Denneboom, in Schijndel tegen de grens met Sint-Michielsgestel, is een nieuwe economische drager gezocht. De realisatie van een uitvaartcentrum maakt mogelijk dat het landgoed met zijn cultuurhistorische en natuurwaarden behouden blijft.

Achtergrondinformatie

Het bestemmingsplan Landelijk gebied - Uitvaartcentrum Gestelseweg 14 (gemeente Meierijstad) is een partiële herziening van het geldende bestemmingsplan 'landelijk gebied' (vastgesteld 27-06-2013), herijkt met het bestemmingsplan 'landelijk gebied, herijking' (vastgesteld 24-09-2015), beide van de voormalige gemeente Schijndel.
De gemeente Meierijstad heeft deze partiële herziening in procedure gebracht om de herontwikkeling van een deel van het landgoed de Denneboom, in de Verordening ruimte Noord-Brabant aangeduid als 'Complex van cultuurhistorisch belang', planologisch-juridisch te regelen. Het plan voorziet in de ontwikkeling van een uitvaartcentrum met crematorium en een natuurbegraafplaats. De binnen het plangebied vigerende bedrijfsbestemming, woonbestemming en agrarische bestemming worden daartoe omgezet in de bestemmingen 'maatschappelijk' en 'natuur'. De bestaande cultuurhistorisch waardevolle bebouwing (landhuis en langgevelboerderij) blijft behouden en krijgt een functie ten behoeve van het uitvaartcentrum. Alle niet-cultuurhistorisch waardevolle bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en het plangebied wordt 'groen' heringericht ten behoeve van de nieuwe functie, met veel aandacht voor behoud en ontwikkeling van natuurwaarden en cultuurhistorische waarden.

Afwijking van geldende Verordening ruimte

In de Verordening ruimte maakt een groot deel van het plangebied deel uit van het Natuur Netwerk Brabant (NNB), waarvan ongeveer de helft overigens bestaat uit nog niet gerealiseerde natuur. De regels van de Verordening ruimte hebben hier als uitgangspunt de ontwikkeling en bescherming van natuur. De bestemming 'maatschappelijk' valt voor een deel (minder dan 1 hectare) samen met deze NNB en is dus in strijd met de regels van de Verordening ruimte.
In het ontwerpplan is daarom in een wijziging in het Natuur Netwerk Brabant (NNB) voorzien ten opzichte van de structuur zoals op dat moment opgenomen in de Verordening ruimte. Dit is gebaseerd op mogelijkheden die de Verordening ruimte bevat voor aanpassing van grenzen ten behoeve van bestemmingsplannen.

De complete agenda voor de (openbare) Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering op 2 november. 

Eerdere stukken

De officiële Wijziging Verordening ruimte ivm plan Uitvaartcentrum Gestelseweg 14 Meierijstad, 24 oktober 2017 (Plantype: provinciale verordening, Status: vastgesteld, Datum: 24 oktober 2017, Geldend: ja, Reageren:niet mogelijk)

Uitvaartcentrumkaart

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal