foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Stichting Omroep Meierijstad verder in ontwikkeling

OmroepMeierij2017Meierijstad - Met de komst van Meierijstad vervallen op basis van de Mediawet automatisch de zendmachtigingen voor het verzorgen van lokale televisie en radio van de drie bestaande lokale omroepen. Stichting Lokale Omroep Veghel-Uden (SLOVU), Stichting Lokale Omroep Schijndel (LOS) en Stichting TV De Meierij hebben geprobeerd te komen tot één nieuwe lokale omroep voor het grondgebied van Meierijstad. Stichting Omroep Meierijstad heeft bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag tot aanwijzing als lokale omroep voor de gemeente Meierijstad ingediend. De gemeente Meierijstad maakt vandaag bekend dat de stichting hiervoor een nieuw programma-beleidsbepalende orgaan (PBO) heeft opgericht tijdens een openbare oprichtingsvergadering in september jl.

Achtergrond

In 2016 en 2017 heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden om te komen tot een nieuwe lokale omroep voor Meierijstad. Dit is helaas niet gelukt. Met het Commissariaat voor de Media heeft meermalen overleg plaatsgevonden over het proces. In goed overleg is afgesproken dat de twee voormalige omroepen uit Sint-Oedenrode en Schijndel een nieuwe lokale omroep oprichten voor Meierijstad. SLOVU gaat zich richten op de gemeente Uden en niet meer op Veghel.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 2.61 van de Mediawet dient de gemeenteraad het Commissariaat voor de Media te adviseren over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt. Uit het onderzoek is gebleken dat de media-instelling aan deze eisen voldoet. Op grond daarvan ligt de vraag voor aan de gemeenteraad om positief advies uit te brengen over de samenstelling en representativiteit van het PBO van Stichting Omroep Meierijstad.

OmroepMeierij2017

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal