foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Begroting Meierijstad: 'ruimte voor verbetering'

Team Meierijstad dec2016Meierijstad - Bij de presentatie van de eerste begroting van Meierijstad (2018) tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag 6 november, constateert TEAM Meierijstad dat het huidige college een structureel sluitende begroting heeft kunnen aanbieden, wat een goede uitgangspositie is om Meierijstad de komende jaren verder te ontwikkelen. De partij laat vandaag weten dat zij hoopt dat het college méér zal inzetten op vrijwilligersbeleid; hier ontbreekt het nog aan de juiste visie en middelen. TEAM Meierijstad heeft tijdens de raad een initiatiefvoorstel aangekondigd voor compensatiemaatregelen met betrekking tot de legesheffingen bij verenigingen, welke in hun ogen niet altijd terecht is.

Begroting: ruimte voor verbetering
TEAMMeierijstad heeft tijdens de behandeling van de begroting en de bestuursrapportage het college gecomplimenteerd met de voorliggende begroting, en het bereikte resultaat van het afgelopen jaar zo laat zij vandaag weten. De fractie van TEAM Meierijstad ziet wel ruimte voor verbetering. Samen kunnen we verbeteren; in het coalitieakkoord staat immers : "Meierijstad zijn we samen". TEAM Meierijstad is dan ook van mening dat meedoen in de maatschappij het beste medicijn is!

Compensatie legeskosten voor verenigingen moet kunnen
Middels een aangekondigd initiatiefvoorstel* gaat TEAM Meierijstad uitvoering vragen naar compensatiemaatregelen voor verenigingen met betrekking tot legeskosten. De partij gaat de komende maand een concreet voorstel voorbereiden, om dit zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de gemeenteraad. TEAM vindt het erg vreemd dat verenigingen kosten zoals legesgelden moeten betalen. Dit kan niet de bedoeling zijn, en is in onze ogen vaak niet terecht. TEAM Meierijstad ziet dan ook mogelijkheden om dit te compenseren.
* Meestal legt het college ontwerpbesluiten aan de raad voor. Een raadslid kan echter ook zélf met voorstellen komen. Dat heet dan een initiatiefvoorstel.

Bouwen in àlle dorpen
TEAM Meierijstad heeft tijdens de begrotingsbehandeling weer aandacht gevraagd voor het bouwen. TEAM is dan ook blij met de toezegging van het huidige College dat zij zich hard gaan maken dat er gebouwd kan worden in alle kernen. Bouwen is belangrijk voor de leefbaarheid, het verenigingsleven en het basisonderwijs. De wethouder heeft meegedeeld dat er voor 1 december een uitgebreide lijst komt van bouwmogelijkheden, wat, waar en wanneer gebouwd kan worden in Meierijstad!

BIOMeierijstad nov2018

 

 

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal