foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

OZB Meierijstad trendmatig verhoogd met 2%

OZBMeierijstadMeierijstad - In de raadsvergadering van 6 november stond de begroting voor 2018 op de agenda. Daarbij wordt de opbrengst voor de onroerendezaakbelastingen trendmatig verhoogd met 2 %. Over het algemeen zal een wijziging van de begrote opbrengst ook gevolgen hebben voor de tarieven van de onroerendezaakbelastingen. Deze tarieven zijn namelijk een resultante van de deling van de begrote opbrengst door de totale WOZ-waarde voor het tijdvak 2018. De herwaardering in het kader van de uitvoering van de wet WOZ is nog niet afgerond. De tarieven worden dan ook vastgesteld op basis van de geprognosticeerde waarde van de onroerende zaken voor 2018.

Te hoge opbrengst?
Mocht na afronding van de herwaardering blijken dat de nu voorgestelde tarieven op basis van de uiteindelijke totale WOZ-waarde tot een te hoge opbrengst leiden, wordt er een nieuw voorstel aan de raad voorgelegd om de tarieven met terugwerkende kracht naar beneden bij te stellen op het niveau dat nodig is om de begrote opbrengst te behalen. Het college stelt de gemeenteraad voor om de Verordening tot wijziging van de Verordening OZB Meierijstad 2017 vast te stellen conform ontwerp.

OZBMeierijstad

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal