foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Provincie besteedt in 2018 ongeveer € 1,2 miljard

begrotingsvaststellingPS11112017Brabant - Met de derde begroting van de bestuursperiode 2015-2019 staat Brabant er -met een meerjarig sluitende begroting- gezond voor zo maakt de provincie bekend. Naast de uitvoering van het bestuursakkoord, 'Beweging in Brabant' , is er voldoende financiële ruimte om in te kunnen spelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen. Het geld wordt jaarlijks voornamelijk bijeen gebracht door alle Brabantse burgers via de Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting. Net als in voorgaande jaren doen Gedeputeerde Staten ook in deze begroting voorstellen om middelen te reserveren voor nieuw beleid. Hieronder vindt u informatie waaraan onder andere geld voor nieuw beleid wordt besteed.

In een infographic heeft de provincie de belangrijkste mijlpalen voor het jaar 2018 in beeld gebracht. U kunt ook de volledige begroting doorbladeren. Hieronder vindt u 2 pagina's uit de bewuste Infographic over nieuw beleid en een overzicht wat er voor welk beleid in de begroting 2018 gereserveerd wordt.
Financielebegroting2018provincieNB
 begroting2018provNBnieuwbeleid

Extra middelen
Met een meerderheid hebben Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant de begroting 2018 vastgesteld. De fracties van de VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, CU/SGP en Lokaal Brabant stemden voor de begroting. De fracties van de PVV en de PvdD stemden niet in met de begroting. De provincie heeft in 2018 circa € 1,23 miljard te besteden. Behalve voor de uitvoering van de afspraken in het bestuursakkoord, willen Gedeputeerde Staten in 2018 extra middelen uittrekken voor onder meer digitalisering, de transitie van de veehouderij, de woningmarkt, een vitale bodem en de toekomst van mobiliteit.

Amendementen en moties

Op onderdelen brachten PS accenten aan binnen de begroting. Verschillende fracties dienden daarvoor een amendement of een motie in. Bij een meerderheid voor een amendement wijzigt de begroting op een specifiek onderdeel. Geen enkel amendement is aangenomen.
Ook haalden 14 moties een meerderheid. Dan krijgt meestal het provinciebestuur een specifieke opdracht mee voor de uitwerking van het beleid.
• Extra beveiligde rechtbank, VVD
• Provincie steunt gemeenten in regionale samenwerking rond energietransitie, VVD, SP, D66 en PvdA
• Truckparkings, CDA, GroenLinks, CU/SGP, 50Plus, Lokaal Brabant
• Reizigersvriendelijke uniformiteit Brabantse Bravo bussen, PVV
• Provinciehuis als innovatieve E-Catcher, D66, SP, CDA, PvdA, VV, GroenLinks
• Start de campagne ‘Een dumper is een stumper’, D66, VVD
• Alle Brabantse sportclubs kampioen energiebesparing, PvdA, VVD, SP, D66, GroenLinks, CDA, 50PLUS, PvdD, CU/SGP
• Gezond en veilig langer thuis wonen in Brabant, PvdA, GroenLinks, SP, Lokaal Brabant
• Fietsen in de hoogste versnelling, PvdA, SP,D66, GroenLinks, CU/SGP, Lokaal Brabant, CDA werd unaniem aangenomen
• Educatie op de boerderij, PvdA, GroenLinks, SP, CDA, 50PLUS, CU/SGP
• Noord-Brabant, Regenboogprovincie, GroenLinks, PvdD, Lokaal Brabant
• Gezonde lucht in heel Brabant, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, PvdA, SP
• Onderzoek risico's digitalisering, GroenLinks, Lokaal Brabant
• Stimuleren aardgasvrije wijken, GroenLinks
• Schone verenvloot, CDA, GroenLinks, CU/SGP, Lokaal Brabant
• OV-informatie CU/SGP
• Mestverwerking hoort bij AFC, VVD
• Wie betaalt de Handhaver? D66, PvdA, GroenLinks
• Gedenkteken omgekomen PS-leden WOII-PVV, werd unaniem aangenomen
begrotingsvaststellingPS11112017

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal