foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Burgemeester kan woonoverlast voortaan aanpakken

Meierijstad jan2017Meierijstad - Per 1 juli dit jaar is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Die wet maakt het mogelijk dat de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid toekent om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de overlastgever. De gemeenteraad is op 15 oktober jl. ermee akkoord gegaan deze bevoegdheid toe te kennen aan de burgemeester van Meierijstad. Daarvoor moet de APV (Algemene plaatselijke verordening) gewijzigd worden door het invoegen van een artikel over woonoverlast.

Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.
Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen.
De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke geluid- of geurhinder, bij hinder van dieren, bij hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn, bij overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf en tot slot bij intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

Besluit gemeenteraad
Door wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening geeft de raad de burgemeester de bevoegdheid om woonoverlast harder aan te pakken. Het gaat om situaties waarbij sprake is ernstige en herhaaldelijke geluid- of geurhinder, hinder van dieren, bezoekers of personen en overlast door vervuiling of verwaarlozing.
Het voorstel is aangenomen met 32 stemmen voor (TM,CDA,VVD,PvdA,SP,HvS,LB,D66) en 1 stem tegen (GB).
Meierijstad jan2017

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal