foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

College Meierijstad bewaakt woon- en leefklimaat

geitenhouderijMeierijstad - Een plan voor woningbouw aan de Pastoor Smitsstraat in Olland kan voorlopig niet gerealiseerd worden, het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad verleent vooralsnog geen medewerking aan een principeverzoek hiervoor. Vanwege de nabijheid van 2 geitenbedrijven kan op dit moment geen goed woon-en leefklimaat voor de inwoners gegarandeerd worden. Ook in andere plaatsen binnen Meierijstad kan dit een belemmering gaan worden bij de realisatie van woningen.

Verhoogd aantal gevallen van longontsteking 
In juli 2017 heeft de provincie Noord-Brabant een bouwstop voor geitenhouderijen ingevoerd. Aanleiding waren de resultaten van het Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO-2) onderzoek. Daarin is gebleken dat zich in een straal van circa 2 km rond geitenbedrijven een verhoogd aantal gevallen van longontsteking voordoet.


Omgevingsdienst Brabant Noord
Ruimtelijke plannen worden voor wat betreft de milieuaspecten beoordeeld door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Er is op dit moment nog geen concreet toetsingskader voor de beoordeling van plannen in de omgeving van geitenhouderijen.

Eerst meer duidelijkheid
Totdat landelijk daarover meer duidelijkheid komt én meer bekend wordt over de oorzaak van het verhoogd risico op longontsteking, is het doel om uit voorzorg geen nieuwe of grotere gezondheidsknelpunten te laten ontstaan. Daarom wordt de beoordeling volksgezondheid door ODBN uitgevoerd op een vergelijkbare wijze als bij pluimveebedrijven; in het kader van de omgekeerde werking (gevoelige functies rond geitenhouderijen) wordt daarbij ook gekeken of er zich binnen 2 km van de beoogde bouwlocatie bedrijven met geiten bevinden. Als dat het geval is, wordt geen positief advies gegeven. Dat heeft de doorslag gegeven bij de besluitvorming door het college.

Consequenties korte termijn
Er worden op dit moment, in de lijn van de ambities van het college, volop woningen gebouwd in Meierijstad. Die ambitie blijft overeind: er moet gebouwd kunnen worden in alle dorpskernen. De tijdelijke beschermingsmaatregelen doorkruisen de realisatie van de ambities en het college betreurt dat. Temeer omdat een soortgelijke situatie ook op andere plaatsen binnen de gemeente Meierijstad een belemmering kan worden voor woningbouw. Het college benadrukt dat van uitstel niet automatisch afstel komt. Op dit moment zijn de risico's echter nog te groot.

geitenhouderij

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal