foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jaarlijkse controle sloten en beken

schouw2017waterschapaaenmaas2Regio / Schijndel - Sloten zijn belangrijk voor het waterbeheer. Ze zorgen voor een goede aan- en afvoer van water. Daarom moeten ze de juiste diepte hebben en mag er niet teveel begroeiing in staan. Het waterschap controleert elk jaar of er geen takken en planten in de sloot liggen, de duikers schoon zijn en of de slootkanten goed gemaaid zijn. Dit heet 'de schouw'. Dit jaar voert waterschap Aa en Maas de schouw uit vanaf gisteren, woensdag 15 november.

Dagelijks bestuurslid William de Kleijn: "Ik ben blij dat de meeste eigenaren hun zaken goed op orde hebben. Toch zijn er nog steeds plekken waar het onderhoud niet goed of niet volledig is uitgevoerd. Dat wordt geconstateerd tijdens de schouw. Het is voor iedereen belangrijk dat het water in de sloten en beken goed doorstroomt. Daarom rekenen we op uw medewerking."

Ieders verantwoordelijkheid
Het waterschap zorgt voor het onderhoud van de A-watergangen (weteringen en de grotere sloten). Kleinere sloten (de zogenaamde B-watergangen of 'schouwsloten') moeten worden onderhouden door eigenaren van percelen die aan deze sloten grenzen. Dit is een wettelijke verplichting. De meeste eigenaren weten dit en het is te vinden op de schouwkaarten die in het districtskantoor in te zien zijn en op www.aaenmaas.nl/schouw.

Onderhoud
Goed onderhoud betekent dat…
- de begroeiing op taluds, bodem en dammen is gemaaid
- maaisel, planten, kroos, bladeren, takken en gezonken voorwerpen uit de watergang zijn verwijderd
- er geen afschuivingen van taluds en grondophopingen zijn
- duikers en dammen een goede doorstroming hebben en verzakte of ingevallen duikers zijn hersteld
- er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt om de begroeiing op de taluds tegen te gaan.

De schouw
Als tijdens de schouw blijkt dat het onderhoud niet goed is uitgevoerd, krijgt de eigenaar een brief waarin staat dat hij 14 dagen de tijd heeft om het onderhoud alsnog in orde te maken. Gebeurt dit niet dan krijgt hij een tweede brief met een nieuwe termijn van 7 dagen. Als de sloot daarna nog niet aan de onderhoudseisen voldoet, voert het waterschap de nodige werkzaamheden uit op kosten van de eigenaar. De eigenaar krijgt daarbij ook een boete (via een bestuurlijke beschikking) van € 100,- per sloot voor een particulier en € 300,- voor een bedrijf.

Natuurlijk gaat het waterschap ervan uit dat het zover niet zal komen. Iedereen heeft immers een belang bij een goede aan- en afvoer van water.

Wilt u meer weten
De medewerkers van de districtskantoren geven graag antwoord op vragen over de schouw en de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Zij zijn bereikbaar op 088 17 88 000.
schouw2017waterschapaaenmaas

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal