foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Geen groen licht voor megastal

vergaderzaalMeierijstad -  Als het aan het College van B&W van Meierijstad ligt, wordt de ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor de nieuwe intensieve veehouderij aan de Lieshoutseweg in Nijnsel niet verleend. Eerder in juli 2017 hebben zowel de gemeenteraad als het College met een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ groen licht gegeven voor de vestiging van de veehouderij met 17.680 vleesvarkens. Het ontbreken van een Stalderingsbewijs én de aanwezigheid van alternatieve locaties zijn nu de belangrijkste redenen voor weigering. Meer informatie onder 'lees meer'.

Staldering
Op 15 juli jl. is de geactualiseerde provinciale Verordening Ruimte Noord-Brabant in werking getreden. Daarin staat dat de initiatiefnemer in een zogenaamd stalderingsgebied een gewaarmerkt Stalderingsbewijs moet kunnen overleggen. Kort gezegd komt staldering erop neer dat de bouw van nieuwe dierverblijven alleen mogelijk is als er elders in het stalderingsgebied dierverblijven beëindigd worden. Meierijstad behoort tot een aangewezen stalderingsgebied. De initiatiefnemer beschikt niet over het vereiste bewijs.

Alternatieve locaties
Uit onderzoek, dat de gemeente heeft laten uitvoeren, blijkt dat het aanbod aan te koop aangeboden varkensbedrijven rondom de locatie Lieshoutseweg aanzienlijk groter is dan in 2016; dit zijn locaties die vrijgekomen zijn. Om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan moet onder meer getoetst worden op een goede ruimtelijke ordening. Van een goede ruimtelijke ordening is géén sprake als er op een maagdelijke locatie gebouwd gaat worden terwijl er alternatieve locaties beschikbaar zijn. Door ontwikkelingen in de veehouderij is de verwachting bovendien dat dit aantal nog verder zal toenemen.

Besluitvorming
“In de procedure die vanaf juli doorlopen is, heeft het College het nieuw provinciaal beleid en de ingediende zienswijzen betrokken. Dit vroeg om een zorgvuldige heroverweging. De conclusie is dat we nu niet kunnen blijven vasthouden aan ons eerder besluit”, aldus wethouder Eric van den Bogaard.
De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel van het college. Het advies is een ‘verklaring van geen bedenkingen’ te weigeren. Zonder een ‘verklaring van geen bedenkingen’ kan het College geen omgevingsvergunning afgeven.

vergaderzaal

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal