foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Krediet voor open source centrum

foodwasteenthreesixtyMeierijstad - Krediet beschikbaar stellen voor (door)ontwikkeling open source centrum (ecosysteem) tegen verspilling op Three Sixty en (door)ontwikkeling Food Waste Xperts. Sinds eind 2015 is de gemeente, met een aantal partijen, betrokken bij de ontwikkeling van Three Sixty en Food Waste Xperts (FWX), dé plek in de wereld waar verspilling centraal staat. Vandaag waren eurocommissaris Andriukaitis en minister Schouten te gast bij Three Sixty in Veghel (zie onder lees meer). Op deze locatie richt een ieder zich op het tegengaan van verspilling van voedsel en verspilling van talent. Inmiddels is sprake van een innovatief open source centrum waar op innovatieve wijze invulling wordt gegeven aan samenwerking met en tussen verschillende partijen. Landelijke organisaties zoals MVO Nederland en de nationale Task Force circulaire economie in Food en partijen zoals Rabobank, de Universiteit van Wageningen en HAS-hogeschool, zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het innovatieve ecosysteem binnen 360 en hebben zich hier gevestigd.

Ecosysteem
De ontwikkeling van een dergelijk ecosysteem gaat echter niet vanzelf. Op dit moment is van groot belang om daadwerkelijke oplossingen te vinden, en bewijslast te verzamelen voor oplossingen die de verspilling tegen gaan. Niet alleen zijn daar deze partijen voor nodig, ook is tijd en geld nodig. In een periode van 3 jaar lijkt het mogelijk te zijn om de ingezette koers en ervaringen verder invulling te geven en concrete resultaten te realiseren, de locatie en het ecosysteem verder te ontwikkelen en financieringsbronnen aan te boren. Hiervoor is een bedrag van 2 miljoen geraamd.

Doorontwikkeling
Door het eerstkomende jaar te overbruggen, kan onderzocht worden welke subsidiemogelijkheden en andere (co)financieringsbronnen er zijn voor de (door)ontwikkeling van het open innovation centrum Three Sixty en tegelijkertijd gewerkt wordt aan de 'bewijslast' waarmee daadwerkelijke oplossingen voor handen komen via de (door)ontwikkeling van de Food Waste Xperts (FWX).

Regio Noordoost-Brabant
Binnen de regio Noordoost Brabant heeft de gemeente aangegeven als koplopergemeente verspilling actief te willen aanpakken. Binnen Europa maakt de gemeente onderdeel uit van de aanvraag voor het interreg project 'Zero Food Waste Cities', die in samenwerking met België, Frankrijk, Duitsland en Engeland wordt voorbereid. De gemeente heeft ook hierin aangegeven een trekkersrol te ambiëren.

Financiële bijdrage van provincie en gemeente
De provincie ondersteunt de ontwikkeling van Three Sixty van harte, en heeft een bedrag van € 375.000 toegezegd, mits de gemeente (en regio) het equivalent bijpast. Gevraagd wordt nu om ook vanuit de gemeente een financiële bijdragen vast te stellen van € 375.000. Het college heeft besloten een financiële bijdrage beschikbaar te stellen van € 375.000, te verdelen over 3 jaar, voor de (door)ontwikkeling van het open source centrum (ecosysteem) tegen verspilling op Three Sixty en de (door)ontwikkeling van de Food Waste Xperts.

Belangrijk bezoek bij innovatiecentrum THREE-SIXTY
Vandaag waren eurocommissaris Andriukaitis en minister Schouten te gast bij Three Sixty in Veghel. In dit voormalige distributiecentrum ontwikkelen en testen ondernemers, studenten en startups samen innovatieve concepten voor diverse vraagstukken op het gebied van circulaire economie. Zij richten zich op het tegengaan van verspilling van voedsel en van talent.
Tijdens hun werkbezoek kregen de eurocommissaris en de minister uitleg over de initiatieven en bedrijven binnen Three Sixty, waaronder De Verspillingsfabriek en de Food Waste Xperts.
Zij waren hier op uitnodiging van de Task Force Circulair Economy Food. Dit is een initiatief van Wageningen University & Research, het Ministerie van Economische Zaken en de Alliantie Verduurzaming Voedsel en één van de partijen die zich hebben verbonden aan het thema en de locatie in Veghel.
De Takforce bundelt de krachten en initiatieven tegen voedselverspilling om zo de ontwikkeling naar een circulaire economie te versnellen. Three Sixty is daarvan een prachtig voorbeeld, dat zij graag onder de aandacht wilden brengen van de eurocommissaris en de minister als dé locatie in Nederland tegen verspilling.

Open dagen tijdens de maand van de Verspilling

Een andere initiatief om voedselverspilling op de kaart te zetten is de ‘maand van de Verspilling’. In maart 2018 gaat, zowel landelijk als regionaal, een groot aantal acties van start om voedselverspilling onder de aandacht te brengen van scholen, leerlingen, studenten en ondernemers. En op 4 en 18 maart zet THREE-SIXTY de deuren wagenwijd open om het grote publiek kennis te laten maken met dit unieke concept en de innovatieve ideeën.
bijeenkomstverspillingsfabriek28112017
bijeenkomstverspillingsfabriek281120172
foodwasteenthreesixty

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal