foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad gaat voor grondige aanpak grensoverschrijdend gedrag

Meierijstad jan2017Meierijstad - Gemeente Meierijstad hecht aan een gezonde, leefbare en veilige omgeving voor haar inwoners. Het voorkomen en terugdringen van grensoverschrijdend gedrag draagt hieraan bij. Om dit grondig aan te pakken, ontwikkelt de gemeente samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties, een nieuwe aanpak hiervoor. Wethouder Coby van der Pas: "De gemeente wil er zo aan bijdragen dat binnen al deze organisaties grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar is en 'op de agenda staat'. Dat vraagt om een veilige sfeer en een open cultuur. Alleen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht stellen is niet voldoende. Samen met verenigingen en organisaties gaan we naar een breder scala aan maatregelen kijken, die zij zelf kunnen toepassen binnen hun eigen organisatie."

Wat gebeurt er al
Een aantal verenigingen heeft het onderwerp omarmd en inmiddels al maatregelen genomen. Welzijnsorganisaties hebben gedragscodes geformuleerd en stellen VOG’s verplicht voor eigen personeel en vrijwilligers die met kwetsbare groepen werken. Welzijn de Meierij biedt vrijwilligers(organisaties) een workshop aan. Hier wordt ingegaan op het belang van preventie, de verschillende mogelijkheden en de praktische kant van het aanvragen van een VOG. Trix Cloosterman, directeur van Welzijn de Meierij: "Een VOG is een momentopname en geeft geen garantie voor de toekomst! Mensen kunnen veranderen of nieuw gedrag laten zien in positieve- en negatieve zin. Het blijven mensen. Vandaar dat naast de inzet van een VOG ook altijd andere preventiemaatregelen en acties nodig zijn om binnen een organisatie een veilige werkomgeving te scheppen."

Start pilot
Van december 2017 tot en met april 2018 gaan Meierijstad en het ministerie in een pilot samenwerken met een aantal jonge bedrijven. Zij worden uitgedaagd om op een innovatieve, creatieve manier naar dit maatschappelijke vraagstuk te kijken. Zo kan mét input van de sportverenigingen, de sportraad i.o. en vrijwilligersorganisaties en door gedeelde expertise een vernieuwende aanpak ontwikkeld worden; een totaalpakket van maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en terug te dringen. Door deze methode nu te ontwikkelen en te testen, kan de aanpak straks ook landelijk gebruikt worden.

NOC*NSF
Lieke Vloet van NOC*NSF (Nederlandse sportorganisatie met als doel sport in Nederland te bevorderen): "Het zou fantastisch zijn als alle clubs in gemeente Meierijstad het belang zien van een totaalaanpak op grensoverschrijdend gedrag en dat iedereen bereid is daar aan te werken binnen de eigen club! Het is van groot belang dat dit onderwerp bespreekbaar wordt binnen de clubs en dat zij daarbij ondersteund worden door de gemeente. Deze pilot kan daar zeker aan bijdragen."
Meierijstad jan2017


IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal