foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dorpsraad Wijbosch genomineerd voor landelijke vrijwilligersprijs

wepbus800Schijndel - Dorpsraad Wijbosch is genomineerd voor de landelijke vrijwilligersprijs. Vanaf 7 december kunt u op de website ‘Vrijwilligersprijzen’ uw stem uitbrengen. Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, en talloze mensen doen het met veel inzet en plezier. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering. Met de Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen worden lokale en landelijke organisaties én bijzondere vrijwilligers in het zonnetje gezet en wordt waardering uitgesproken voor al die vrijwilligers die zoveel mogelijk maken. Onder ‘lees meer’ kunt u meer lezen over de nominatie.

Nominatie Dorpsraad Wijbosch:

"Iedereen hoort erbij en telt mee"Wijbosch is een dorp van 1365 inwoners met vele talenten. Er is veel kracht aanwezig, met elkaar zijn zij in staat een prettige, samenlevende gemeenschap te realiseren die rekening met elkaar houdt en inwoners in staat stelt talenten te ontwikkelen.

Dorpsraad Wijbosch stimuleert dit door:
- Sociaal-culturele activiteiten.
In de 42 jaren dat de dorpsraad actief is, organiseert zij diverse activiteiten: van jeugdvakantiewerk tot het dorpsfeest. Jaarlijks zo'n 8300 deelnemers.

- Met de inwoners bouwen aan voorzieningen en werken aan leefbaarheid. Recentelijke resultaten die zijn bereikt vanuit het integrale dorpsontwikkelingsplan: de realisering van 115 woningen, veiligheid en verkeer (reconstructie Eerdsebaan en realisering "shared space" Dorpsplein Wijbosch) en dorpshuis de Schakel.

- Inzet op wonen, welzijn en zorg.
Met dorpscoörperatie 't Middelpunt (onderdeel dorpsraad) werkt ze aan verbindingen, door ontmoeting, geven van informatie en advies en bieden van ondersteuning. Zij stimuleert dat inwoners elkaar helpen op basis van eigen kracht onder het motto "Hart voor elkaar".

De "parels" zijn: het AED-netwerk, dagbesteding De Ontmoeting, afscheid nemen, dorpsmoestuin en de wepbus.Onze proactieve benadering wordt gewaardeerd door inwoners en partners. Er is geloof in eigen kracht en is aanwezig bij het bestuur en de 280 vrijwilligers.
wepbus800

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal