foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Energieneutraal maken Meierijstad, een enorme opgave

samenenergieneutraalMeierijstad - "In 2050 is Meierijstad een energieneutrale gemeente", dat staat in het coalitieakkoord 2017-2022 van de gemeente Meierijstad. Uiterlijk in 2018 ligt er een plan van aanpak om dat te bereiken zo laat de gemeente vandaag weten. Maar wat betekent energieneutraal? En wat moet er nu ècht gebeuren om energieneutraal te worden? Om daarachter te komen heeft het college van burgemeester en wethouders een nulmeting laten uitvoeren door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

Nulmeting
Deze nulmeting geeft antwoord op de vraag: hoeveel energie moeten we duurzaam opwekken om energieneutraal te worden? Wat blijkt: "het energieneutraal maken van de gemeente Meierijstad is een enorme opgave". Er moet veel gebeuren en iedereen moet mee doen; inwoners, bedrijven, instellingen en gemeente. Duurzaamheidswethouder van Rooijen: "Het lukt niet om de gemeente energieneutraal te maken met alleen zonne-energie. Ook andere vormen van duurzame energieopwekking zijn noodzakelijk, bijvoorbeeld biomassacentrales, windmolens en mogelijk nu nog onbekende innovatieve technieken. En álle woningen moeten geïsoleerd worden, zodat huishoudens met minder energie toekunnen."

Bestaande energie-initiatieven – subsidie in 2018
Staat Meierijstad dan nog helemaal aan het begin? Nee; er gebeurt al veel in de gemeente. Veel bedrijven werken aan energiebesparing en energieopwekking met zonnepanelen en windmolens. De Schijndelse energiecoöperatie heeft projecten om energie te besparen (spouwmuurisolatie) en energie op te wekken (zonnepark op het dak van de gemeentewerf). De Rabobank is een kopgroep gestart die werkt aan energieopwekking in Schijndel. Het eerste zonnepark in Veghel gaat binnenkort van start. De gemeente krijgt samen met drie andere gemeenten Europese subsidie voor een 100.000-zonnepanelenproject in onze regio.
Inwoners kunnen vanaf 2018 gemeentelijke subsidie krijgen voor het verduurzamen van hun woning. De woningbouwcorporaties en particulieren maken hun woningen energiezuiniger en comfortabeler. Samen met het bedrijfsleven kijkt het College op dit moment ook naar nieuwe technieken, zoals geothermie (diepe aardwarmte).

Rapport 'Nulmeting energieneutraal Meierijstad' naar gemeenteraad
Het rapport Nulmeting energieneutraal Meierijstad gaat nu naar de gemeenteraad. Daarna wil het college van Meierijstad boegbeelden zoeken en samen in gesprek gaan met inwoners, bedrijven en instellingen om samen volgend jaar een plan van aanpak te maken; om te beginnen voor de eerste periode (2019-2023).
samenenergieneutraal
gemeente Meierijstad 2017


Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal