foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Aangepaste APV Meierijstad aanstaande

gemeente Meierijstad raadszaal Sint OedenrodeMeierijstad - De gemeenteraad beslist binnenkort over het voorstel van het college van B&W om de Algemene Plaatselijke Verordening Meierijstad (APV) aan te passen. Enkele aanpassingen springen daarbij in het oog, zo maakt vandaag de gemeente bekend. Zo wil het college het stoepkrijtverbod schrappen, plaatselijke instellingen collectes toestaan zonder vergunning en een verbod op openlijk drugsgebruik. Door in de APV festiviteiten zoals carnaval, koningsnacht en -dag, oud en nieuw en de kermis op te nemen, hoeft niet meer elk jaar een nieuw (zelfde) besluit te worden genomen en bekendgemaakt. Verder is er een bepaling opgenomen om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Onlangs werd bekend gemaakt dat de APV ook aangepast moet worden zodat de burgemeester woonoverlast voortaan kan aanpakken.

Vergunning ondermijnende activiteiten
In de Mijlpalen van Meierijstad geeft het college aan dat ondermijnende criminaliteit prioriteit heeft. Aanpak hiervan is nodig omdat de boven- en de onderwereld ongemerkt steeds meer met elkaar verweven zijn. Dit tast de leefbaarheid aan en zorgt voor een onveilig woon- en ondernemersklimaat. De nieuwe bepaling maakt het mogelijk dat de burgemeester branches, gebouwen en gebieden aanwijst waarvoor voortaan een vergunningplicht geldt.

Stoepkrijt
Landelijk is er al enige tijd discussie over het stoepkrijtverbod. De meeste mensen zijn van mening dat kinderen op straat moeten kunnen spelen en dat stoepkrijten daar bij hoort.

Openlijk drugsgebruik
Veel mensen ervaren hinder, overlast en gevoelens van onveiligheid doordat op openbare plaatsen drugs worden gebruikt. Met de aanpassing kan voortaan tegen dat gebruik worden opgetreden.

Collectieve festiviteiten in de APV
De dagen waarop de horeca niet hoeft te voldoen aan de landelijke geluidsnormen worden nu vastgelegd in de APV. Het betreft hier: carnaval, koningsnacht en –dag, oud en nieuw en de kermis in de betreffende kern. Door deze dagen vast te leggen in de APV hoeft niet meer elk jaar een nieuw (zelfde) besluit te worden genomen en bekendgemaakt. Ook wordt nu vastgelegd dat de landelijke regels voor het doven van sportveldverlichting niet gelden tijdens toernooien.

Collecteren
Als de gemeenteraad de verordening vaststelt, kunnen plaatselijke instellingen die geld inzamelen of producten verkopen voor de eigen organisatie, dat voortaan doen zonder vergunning.
gemeenteraadsvergadering Meierijstad

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal