foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Geschiedenis Wandelsport Vereniging Alico vastgelegd

wandelsport1Schijndel - Ook de Wandelsport Vereniging heeft zijn langdurige geschiedenis voor de toekomst veilig gesteld. Samen met de Heemkundekring is er flink gespit in de archiefdozen, om het clubleven uit het verleden in kaart te brengen. We zetten de klok terug naar de beginjaren zestig. Er viel op sportgebied nog niet al te veel te beleven en er ontstond een duidelijke behoefte om de jeugd op te vangen met sport en spel. Door de vakvereniging K.A.B. (Katholieke Arbeiders Bond) werden eind vijftiger jaren  "wilde" wandeltochten georganiseerd, omdat men nog niet aangesloten was bij de officiële wandelbond. Gerard van Herpen was hierbij de grote stimulator. Hierna ontstond het idee om een echte wandelsportvereniging op te richten. Dat gebeurde op 1 augustus 1961 op initiatief van Tiny Deelen en Theo Doreleijers. Door Kees van Raay werd de naam Alico bedacht, samengesteld uit ALtijd In COnditie. De naam houdt nog steeds stand en zou later ook worden overgenomen door nieuwe clubs, die uit de wandelclub ontstonden. Er ging een grote aantrekkingskracht van de club uit, want in 1965 waren er al 217 leden. Zo werd in een sportieve sfeer een krachtige vereniging gestart met vele handjes om te helpen.

Namens de Heemkundekring werd dit project gecoördineerd door Henk v.d. Dungen.Samen met Henk van Genuchten stimuleren zij de verenigingen om medewerking te geven aan dit project, in de wetenschap dat de aanpak leidt tot een confrontatie met het al dan niet complete huidige archief en de voldoening als er dan een "nieuwe" en compacte historie beschikbaar komt. Geschiedenis blijft  de basis voor de toekomst.De werkgroep bestond uit 3 leden, die hun sporen allang verdiend hebben voor de club. Als hoofdcoördinator fungeerde Ine Ooms. Zij heeft langdurig in het bestuur en in evenementencommissies gezeten. Zij zegt: "Het was echt een duik in het verleden, maar het was heel nuttig om de nieuwe opzet te realiseren. Zo kwamen we verrassende dingen tegen en  soms helaas ook het ontbreken van historische feiten".Dan was er Toon Vorstenbosch: zeer lange tijd in allerlei bestuursfuncties aanwezig, voorzitter van 1992 – 1996, bekend van zijn "wandelpraat" bijdrage in het clubblad "De Wandelpas" met veel historische informatie. Ook met veel inbreng kennen we  Maria van Hemmen, clublid vanaf het begin en altijd bereid om de vereniging te ondersteunen.De eerste voorzitter was Theo Doreleijers (1961 – 1969) en na hem kwamen er nog zeven, van wie Karli Vorstenbosch vanaf 2010 de zittende praeses is. De vereniging organiseerde vele wandeltochten met natuurlijk ook de jaarlijkse deelname aan de Vierdaagse Nijmegen. Centraal clubpunt is gedurende al die tijd het gebouw van De Vink geweest. Een grote zorg voor de vereniging is het feit dat het ledenaantal gestaag terugloopt. Vanaf 1995 laat de jeugd het afweten en momenteel bestaat de seniorengroep uit slechts 8 mannen en 17 vrouwen. Wel zijn er nog altijd vele vrijwilligers actief met de Avondvierdaagse. Hoe dan ook: de achterliggende geschiedenis van de Wandelclub is nu duidelijk gearchiveerd. De toekomst laat op zich wachten.

wandelsport1

Easypos

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal