foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Vergunning voor het houden van vleeskalveren

lieseindsedijk9googlejuli2016's-Hertogenbosch - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken op 4 december jl. bekend dat zij voornemens zijn (in het kader van artikel 2,7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming) een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning. Het project betreft het wijzigen van een veehouderij aan de Lieseindsedijk 9 in Schijndel (gemeente Meierijstad). Het is de bedoeling om in de bestaande situatie 780 vleeskalveren te gaan houden in verschillende leeftijdscategorieën. Tegen het ontwerpbesluit kan een zienswijze wordt ingediend. Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit. Hieronder vindt u wat passages uit het voorgenomen besluit. Lieseindsedijk 9 bron Google juli 2016

Inzien
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 5 december 2017 tot en met 15 januari 2018 in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1 b-g, 5213 JG te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (0485) 729 189. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of terug te vinden op brabant.nl/loket/verleende-vergunningen

Zienswijze
Een ieder kan tot en met 15 januari 2018 ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (p/a Omgevingsdienst Brabant Noord, Postbus 88, 5430 AB Cuijk). Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend. Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit. Aan deze procedure is het kenmerk Z/057681 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.
Lieseindesedijk1
 Lieseindesedijk2
Lieseindesedijk3
 Aeriusbijlage1
 Aeriusbijlage2
 Aeriusbijlage3
 Aeriusbijlage4
 lieseindsedijk9googlejuli2016

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal