foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

3 ton voor armoedebestrijding in Meierijstad

armoedebeleidMeierijstad - Het is wenselijk om op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten het Armoedebeleid Meierijstad te actualiseren en vast te stellen voor de komende jaren. In de Beleidsnota Herijking beleid Armoedebestrijding Meierijstad 2018 – 2021 geeft de gemeente Meierijstad de ontwikkelingen binnen het sociaal domein mee. Binnen het sociaal domein wordt eraan gewerkt om meer samenhang te krijgen in de Participatiewet, WMO, Jeugdzorg. Er is daarnaast de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar armoede. Dit levert nieuwe inzichten op over effectieve aanpakken.

De Rijksoverheid heeft de laatste jaren nieuwe accenten gelegd en ook extra middelen beschikbaar gesteld, zoals meer budget voor kinderen in armoede. Deze decentralisatie-uitkering bedraagt voor Meierijstad € 296.592,- per jaar voor de periode 2017 tot en met 2021. Het college heeft besloten om deze middelen te oormerken voor de aanpak van armoede binnen Meierijstad.
armoedebeleid

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal