foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Contract huishoudelijke verzorging ook voor Schijndel

Meierijstad banierenMeierijstad - In 2014 zijn een aantal gemeenten in Noordoost Brabant, waaronder de voormalige gemeente Sint-Oedenrode en Veghel, gezamenlijk van start gegaan met een pilot Huishoudelijke Verzorging (HV). Na de ervaringen in de pilot is met de betreffende zorgaanbieders voor 2016 een overeenkomst gesloten en dit is verlengd tot en met 31 december 2017. Vanwege de gemeentelijke herindeling is de kern Schijndel per 1 januari 2017 toegevoegd aan het HV-contract. Voor het jaar 2018 moeten nieuwe contracten worden gesloten. De ambtelijke voorbereidingen hiervoor zijn medio 2017 gestart, zo laat de gemeente Meierijstad vandaag weten.

Concept-overeenkomst
Inmiddels is een met de zorgaanbieders afgestemde conceptovereenkomst opgesteld. De intentie is om op basis hiervan een meerjarige overeenkomst te sluiten met de huidige zorgaanbieders gebaseerd op resultaatfinanciering vanaf 2018. Het is mogelijk om de overeenkomst per 1 januari 2019 op te zeggen met een opzegtermijn van zes maanden.

Het college van B&W van Meierijstad stemt in met de overeenkomst 'Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Verzorging 2018 gemeenten NO-Brabant' en de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Meierijstad 2018. De informatie hierover wordt ter informatie doorgeleid naar de gemeenteraad.
gemeentehuismeierijstadinvegheldec2017

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal