foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Geen medewerking aan ruimte-voor-ruimtewoning aan Martemanshurk

pvvroonhovenstraat18agoogleokt2010corrMeierijstad - De aanvrager wil een ruimte-voor-ruimtewoning realiseren aan de Martemanshurk (naast de Schaapskooi), op een deel van perceel O281. Dit perceel ligt in het buitengebied van Schijndel. Op dit perceel staat nu een woning (Pastoor van Vroonhovenstraat 18a) en een aantal schuren (gebruikt als stallen en opslagruimte). Het beoogde perceel heeft nu deels de geldende bestemming 'wonen', en deels de bestemming 'agrarisch met waarden'. Het toevoegen van een woning is strijdig met de regels van het vigerende bestemmingsplan. Het college van Meierijstad heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een ruimte-voor-ruimtewoning aan de Martemanshurk in Schijndel. Afbeelding: Pastoor van Vroonhovenstraat 18a, bron Google okt.2010

pvvroonhovenstraat18agoogleokt2010corr

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal