foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Geen omgevingsvergunning voor veehouderij Nijnsel

BestuurscentrumburgwernerpleinMeierijstad - Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad gaf eind november jl. al aan géén groen licht te willen geven voor een megastal in Nijnsel binnen de gemeente Meierijstad. Toen moest de gemeenteraad er nog een oordeel over vellen. Vandaag maakt de gemeente bekend dat hetzelfde college op 15 december jl. een definitief besluit heeft genomen over de aangevraagde omgevingsvergunning voor de vestiging van een intensieve veehouderij in Nijnsel: de vergunning is geweigerd. Dat betekent dat de initiatiefnemer van de stal niet verder kan met zijn plannen voor een stal met 17.680 varkens op de beoogde locatie aan de Lieshoutseweg.

Ultimatum
Het college van Meijerijstad moest vóór 19 december een besluit nemen. Vorige week stemde de gemeenteraad van Meierijstad al in met een weigering van een 'verklaring van geen bedenkingen'. 'Coalitie is op ramkoers tegen college', zo kopte de politieke partij Hart voor Schijndel het onderwerp in (op 14 december) op haar website. Het besluit van de raad betekent automatisch dat de omgevingsvergunning door B&W moest worden geweigerd. De aanvrager is inmiddels op de hoogte gebracht. Hij kan in beroep gaan tegen het besluit van B&W.

Reactie wethouder Van den Bogaard
Met dit besluit van het College is een einde gekomen aan een jarenlang traject. Wethouder van den Bogaard schetst het als een intensief en complex traject dat veel maatschappelijke impact heeft gehad: "We hebben al die tijd getracht recht te doen aan de belangen van àlle betrokkenen en zuiver te handelen. Dat verklaart ook de wending in dit dossier: van een voorlopig 'ja' deze zomer tot een definitief 'nee' vorige week. Natuurlijk is de teleurstelling bij de ondernemer enorm groot, nu hij niet verder kan op de ingeslagen weg. Los van de nu geweigerde vergunning wil het college het gesprek met de ondernemer aangaan, als hij daarvoor openstaat. We voelen ons daar moreel toe gehouden, waarbij wij natuurlijk respecteren dat de ondernemer eigen keuzes maakt voor zijn verdere toekomstplannen."
wethouderericvandenBogaard
Bestuurscentrumburgwernerplein

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal