foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Woonvorm b'OnsThuis hoopt op snel resultaat: “het is vijf voor twaalf"

Seniorenraad Meierijstad 2017Schijndel - Een projectgroep uit de commissie 'Wonen en Veiligheid' resulterend onder Seniorenraad Meierijstad afdeling Schijndel, heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een woonvorm voor ouderen. Dit laten Eric de Goeij, voorzitter commissie Wonen en Veiligheid binnen de Seniorenraad Meierijstad afdeling Schijndel samen met Thea Haeve, commissielid, aan TVSchijndel weten. Naast het gebruik van de resultaten van het woonwensenonderzoek werd een korte doelgerichte enquête gehouden onder de K.B.O.'s in Schijndel en Wijbosch waarin werd gevraagd, hoe men op gevorderde leeftijd zou willen wonen nu het zelfstandig wonen ook politiek een feit is. Dit heeft samen met het onderzoek van de projectgroep geresulteerd in concrete ideeën voor een levensloopbestendige woonvorm. Vooralsnog zouden deze gestalte kunnen krijgen in een gedeelte van het voormalige gemeentehuis en in de voormalige Vossenbergschool.

Wooncomplex van 7 tot 10 wooneenheden
Om een idee te krijgen hoe zo’n woonvorm eruit zou kunnen zien, brachten enkele projectgroepleden een bezoek aan woonvorm ‘Voormekaar’ in Boxmeer en aan woningbouwvereniging 'Bergopwaarts' in Deurne die een woonvorm in die stijl hadden ontwikkeld. Naast het succesverhaal was de projectgroep vooral geïnteresseerd in zaken die niet zo gemakkelijk verliepen en waaruit men lering kon trekken.
Aan de hand van deze ervaringen kon de projectgroep een plan ontwikkelen: het project 'b'OnsThuis' was geboren. De doelstelling van dit project is te komen tot een woonvorm voor ouderen, alleenstaand of samenwonend, in een wooncomplex van zeven tot bijvoorbeeld tien eenheden. Die wooneenheden zouden moeten bestaan uit een woonkamer met keuken, een slaapkamer en een badkamer met daarnaast het gebruik van een ontmoetingsruimte en een tuin, liefst in de omgeving waar men woonachtig is.

Levensbestendig wonen met wooncoach
Er zal aandacht moeten zijn voor het 'levensbestendig' wonen. Denk hierbij aan voldoende manoeuvreerruimte bij het gebruik van een rollator of rolstoel, een inloopdouche, drempelvrije toegang enz. naast ook parkeergelegenheid.
Mensen die graag hun eigen regie willen voeren maar daarnaast ook graag met anderen een activiteit als bijvoorbeeld koken, kaarten enz. willen ondernemen, zullen deze woonvorm aantrekkelijk vinden. Op deze manier belanden ze niet zo snel in een isolement.
Een 'wooncoach' wordt aanbevolen. Dat is een man of vrouw die een verbindende factor is tussen de bewoners en de verhuurder. Hij of zij moet niet direct sturend maar eerder een aanspreekpunt zijn.

Advies richting gemeente
Om te komen tot een goed advies naar de gemeente en de betrokken instanties, heeft de projectgroep onderzoek gedaan naar locaties binnen de kernen Schijndel en Wijbosch. Er zijn gesprekken gevoerd met de plaatselijke architect Steven Woudstra van Woudstra Architecten die geheel belangeloos voor een ontwerpschets zorgde. Daarna zijn er besprekingen geweest met belanghebbenden zoals bouwmaatschappijen, projectontwikkelaar, woningbouwverenigingen, de directieleden van 'Zorgcentrum Laverhof' en de ambtenaren van de gemeente Meierijstad die zijn aangesteld binnen de gemeente Meierijstad op het gebied van wonen/bouwen.
Men nam kennis van de door de projectgroep voorgestelde woonvorm en zij gaven op hun beurt uitleg over de plannen die er op dit moment zijn op het gebied van bouw- en woonontwikkelingen binnen de kernen Schijndel en Wijbosch.

Slim bouwen
De woonvorm die de projectgroep promoot is overigens niet nieuw en op veel plaatsen, ook in de regio, zie je dezelfde vraag ontstaan, sterker nog gaat men die woonvorm ontwikkelen en bouwen. 
Kijkend naar de toekomst is het advies om vooral slim te bouwen, immers bij het vrijkomen van wooneenheden is het voor alle doelgroepen doelmatig wonen als eerdergenoemde voorwaarden ter harte worden genomen.

Locaties
Kortom de tijd is rijp om te gaan bouwen in de vorm zoals aangegeven en het advies van de projectgroep is dan ook: gemeente Meierijstad, het is vijf voor twaalf als het gaat om te starten op de twee voor nu beschikbare en meest geschikte locaties:
• De aanbouw van het voormalige gemeentehuis van Schijndel waar met name op de begane grond voor senioren verbouwd zou kunnen worden: gunstige ligging en goede bereikbaarheid en waar elders in het gebouw een goede mix van bewoning mogelijk is.
• De voormalige school 'De Vossenberg' in de Papaverstraat: goede bereikbaarheid en gunstige ligging.
De projectgroep hoopt van harte dat er op korte termijn een start gemaakt kan worden met de uitvoering van dit woonplan en dat er voor veel senioren een prettige, aangepaste woonomgeving gecreëerd kan worden.
Seniorenraad Meierijstad 2017

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal