foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Deelname aan Intensivering toezicht veehouderijen-project

projectiIntensiveringtoezichtveehouderijenSchijndel – De gemeente Meierijstad heeft van de provincie Noord-Brabant een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het project 'Intensivering toezicht veehouderijen'. In het kader van dit project worden alle veehouderijen in een periode van drie jaar bezocht. De start is gepland op 1 januari 2018. Deze aanpak past prima in het project Vitaal Buitengebied zo laat de gemeente weten en vormt onderdeel van de transitie naar een zorgvuldige veehouderij, wat een speerpunt is van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO). Het college stemt in met deelname aan het project 'Intensivering toezicht veehouderijen' binnen het begrote budget voor de taakuitvoering van de Omgevingsdienst Noord-Brabant (ODBN). (red. in het ODBN overzicht d.d. 18 dec. 2017 staat Meierijstad op dit moment nog niet als deelnemer opgenomen)

projectiIntensiveringtoezichtveehouderijen
Meierijstad banieren

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal