foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Invoering social return 3.0 en aanstelling coördinator social return

bestuurscentrummeierijstaddec20172Meierijstad - De gemeente Meierijstad vindt het belangrijk om invulling te geven aan social return, zodat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen en daarmee nog meer participeren in onze samenleving. Het college van Meierijstad heeft, net als de andere colleges uit de arbeidsmarktregio, de nieuwe beleids- en uitvoeringsregels vastgesteld, die nader gepubliceerd worden. Social return kan gemeenten veel opleveren, maar alleen wanneer de uitvoering serieus ter hand wordt genomen en geïnvesteerd wordt in tijd, kennis en netwerk. Dit kader vraagt om concrete afspraken op het gebied van uitvoering, passend bij de door de gemeente in Noordoost-Brabant gewenste schaalgrootte. Het college stemt daarnaast in met het aanstellen van een coördinator social return die binnen de gemeente wordt ingezet voor de uitvoering en coördinatie van social return.

Iedereen die langer dan 3 maanden buiten het reguliere arbeidsproces is gevallen valt onder de doelgroep voor social return. Dat kan zijn om diverse redenen zoals ontslag, faillissement werkgever of privé-omstandigheden. Het doel van social return is om ervoor zorgen dat een investering door de overheid ook een sociale winst (return) oplevert. Gemeenten vinden het belangrijk dat haar opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het behalen van sociale doelstellingen. Hierbij ligt het accent op werkgelegenheid van mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt.

Social return 3.0
Social return bestaat inmiddels al ruim 20 jaar in Nederland en met name de laatste jaren heeft dit instrument een enorme vlucht genomen. De toepassing en diversiteit van social return zijn enorm toegenomen en het onderwerp heeft zich ontwikkeld van een standaard- naar een maatwerkinstrument, van een ad hoc naar een bedrijfsmatige aanpak en van een projectmatig naar een strategisch inkoopinstrument (social return 2.0). Huidige ontwikkelingen als de invoering van de Participatiewet, de groei van sociaal ondernemerschap en nieuwe inzichten over een inclusieve arbeidsmarkt maken de tijd rijp om social return 3.0 te ontwikkelen en toe te passen.

Wat levert het op?
Het toepassen van social return biedt verschillende maatschappelijke voordelen, zoals een afname van het aantal mensen met een uitkering, een toename van het aantal leerwerkplekken, een socialer werkklimaat, een kans voor ondernemers met een sociaal hart
Voor werkgevers levert het voordeel op bij het verkrijgen van opdrachten bij de overheid of semioverheid. Hierbij speelt social return een steeds grotere rol. Een goede invulling van social return kan uw kansen vergroten op een opdracht vanuit de overheid. Daarnaast is social return een vorm van verantwoord maatschappelijk ondernemen. Het geeft invulling aan de P van People in de 3 P's, People, Planet en Profit.
bestuurscentrummeierijstaddec20172
gemeente Meierijstad 2017

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal