foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Samenwerkingsproject Heemkundekring – Rolschaatsclub Alico

rollerdisco2Schijndel - Een van de taken van de Heemkundekring is het vastleggen en opslaan van de geschiedenis van Schijndel. Daarbij hoort zeker de geschiedenis van de sportverenigingen, want zij spelen een belangrijke rol in de Schijndelse samenleving. Rolschaatsclub Alico heeft in samenwerking met de werkgroep van de Heemkundekring haar historie in kaart gebracht en vastgelegd. Dat was geen gemakkelijke opgave. De commissie van Alico, bestaande uit oud-voorzitter en tevens erelid Wim van der Aa en ex-secretaris Ber van Zoghel, zijn meer dan een jaar bezig geweest om de noodzakelijke gegevens boven water te krijgen. Want aanvankelijk was er niets! En dat is één van de redenen waarom de werkgroep van de Heemkundekring de sportverenigingen benadert, want het zou toch jammer zijn als al die gegevens van al die sportverenigingen verloren zouden gaan. Nu is de historie van RC Alico kort en bondig samengevat en wordt zij opgeslagen in het archief van de Heemkundekring, zodat ze bewaard blijft voor het nageslacht. Bovendien heeft de vereniging nu zelf ook een historisch overzicht. De geschiedenis van het rolschaatsen in Schijndel begint in 1962. De eerste echte show van de Schijndelse rolschaatssterretjes onder de naam “De Schijndelaartjes” werd op 2 september 1962 gegeven onder leiding van de pas 15-jarige (!) Riesje van der Heijden en met de steun van mevrouw Verhagen-Schellekens die de rolschaatssport in Schijndel een zeer warm hart toedroeg. De opbrengst van deze show (fl 241,00) was, na aftrek van de onkosten, bestemd voor de “HUIF” (Het Uniformen- en Instrumenten Fonds van de koninklijke harmonie St. Cecilia).  Er was toen nog geen sprake van een vereniging met bestuur. Die kwam pas in 1964. In dat jaar werd de vereniging erkend door de Nederlandse Rolschaatsbond (NRB.)

Maar toen ontstond er meteen een afsplitsing: naast rollerclub “De Schijndelaartjes” kwam er nog een vereniging “De Eerste Schijndelse Rolschaatsclub” .De naam “De Schijndelaartjes” werd in 1965 veranderd in “Excelsior” en in 1968 in: “Rolschaatsvereniging Alico” (ALtijd In COnditie) omdat de vereniging zich aansloot bij de andere sportverenigingen die onder die naam gebruik maakten van “De Vink”, maar wel onder een eigen bestuur. Dit jaar wordt dan ook gezien als het oprichtingsjaar. In Schijndel heeft RC Alico bekendheid gekregen, met name vanwege de jaarlijks terugkerende Kerstshow waaraan alle leden van de club meedoen en waarvoor de kleding door vrijwilligsters van de club zelf gemaakt wordt.

Daarnaast hebben leden van Alico regelmatig meegedaan aan Nederlandse, Europese en wereldkampioenschappen showrijden, en vaak zeer succesvol. Zonder de anderen iets te kort te willen doen, vallen daarbij de volgende leden op omdat zij hebben deelgenomen aan Europese en wereldkampioenschappen: Loes Dekkers-van de Brand: EK in 1978 en 1979, WK in 1977, 1978, 1979 en 1980. In 1980 werd zij door de Italiaanse Rolschaatsbond uitgenodigd om een demonstratie te geven die rechtstreeks op de TV werd uitgezonden: Betty van de Weijer: EK in 1978 en 1979, WK in 1977 en 1979; Ton van de Weijer: EK in 1979, WK in 1979; Gert Johanns EK in 1979, WK in 1979; Patrick Schoof en Arianne Schouten: EK in 1990.Bij de afronding van het project gaven de twee commissieleden van Alico aan dat zij blij waren dat de klus geklaard was en tevreden over het feit dat zij er in geslaagd waren de geschiedenis van de club te ordenen en vast te leggen voor het nageslacht.
rollerdisco2
rcalicoschijndelfebr2017
Foto: RC-Alico tijdens het NK show in het topsportcentrum te Almere febr.2017, bron Facebook


De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal