foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

1 jaar Meierijstad: terug- en vooruitblik met René Jansen

ReneJansenkopgroepenergiekschijndelMeierijstad / Schijndel - Het eerste kaarsje staat in Meierijstad op de taart. In de maand januari wordt door de gemeente een aantal keren teruggeblikt op dat eerste jaar Meierijstad. De laatste keer wordt er terug- én vooruitgekeken met René Jansen, initiatiefnemer van Kopgroep Energiek Schijndel. Samen de slag maken naar 'doen': "Er liggen in Meierijstad nog heel veel kansen als het gaat om energietransitie: dus minder energie gebruiken en meer schone energie opwekken. Kansen, die we nu nog laten liggen. Dat merkte ik bij mijn verkenningen in het veld toen ik in april 2016 startte als directievoorzitter van Rabobank Hart van De Meierij. Ik vroeg me af: Waar kunnen we als Rabobank de regio versterken? Een van de 4 speerpunten van onze bank sindsdien is de energietransitie. Als eerste zijn we gaan werken aan bewustwording bij onze medewerkers; hoe kun jij daar in jouw eigen werk mee aan de slag?" (vervolg hieronder) Foto Kim Balster

"Op zoek naar enthousiaste gelijkgestemde mensen
Direct daarna ben ik de boer opgegaan om gelijkgestemden te ontmoeten en dit thema buiten ook meer te agenderen.
Niet door een logge, formele structuur op te tuigen, maar door op kleine schaal, in het Schijndelse, heel gericht partners uit te nodigen die al actief bezig zijn met energietransitie; ik noem bijvoorbeeld de Energie Coöperatie Schijndel (E.C.S.) en Houtindustrie Schijndel.
Partijen met ambitie en energie, die met een open agenda en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar concrete projecten van de grond trekken. Als aanjager zijn wij erin geslaagd om een groep van 10 ondernemers van bedrijventerrein Duin te enthousiasmeren om een traject op te starten voor het mogelijk plaatsen van 13.000 zonnepanelen, gelijk aan het stroomverbruik van 1.300 huishoudens.
Gemeente Meierijstad wilde, zowel bestuurlijk als ambtelijk, direct actief aanhaken bij de Kopgroep; dat vinden we een mooie stap. Duurzaamheid staat heel prominent op hun agenda. We hebben een gezamenlijk belang en zijn allebei nog zoekende; Samen komen we verder. Natuurlijk hadden we ook wel last van de opstartproblemen die de fusie van de 3 gemeenten met zich meebracht. Inmiddels is duidelijker wie waarover gaat en zien we meer daadkracht.

Toon lef
Wat ons betreft hoeft de gemeente geen regierol in te nemen als het gaat om prikkelen van inwoners en ondernemers. De kracht zit in de burgers zelf én in de bedrijven; waarom zou je dat als gemeente overnemen?
Wél hopen we dat de gemeente lef wil tonen; wat ik daarmee bedoel is dat ze niet alleen vanuit de regels en kaders kijkt of een plan kan, maar proactief is, initiatieven echt omarmt, en haar bestuurlijk netwerk in wil zetten zodat er deuren gemakkelijker opengaan voor initiatiefnemers. Faciliteren dus.

Volgende etappe
Dé uitdaging voor 2018 is om een goed functionerend burgerplatform, zoals E.C.S., op te tillen tot op het niveau van heel Meierijstad. Dat richt zich dan op het stimuleren van particulieren. Daarnaast willen we een aparte stichting optuigen gericht op stimuleren van ondernemers. Het zou fantastisch zijn als de wethouder in het bestuur van die club wil gaan zitten; daarmee geef je als bestuur van Meierijstad een héél krachtig signaal af!"

ReneJansenkopgroepenergiekschijndel
Adviesraad Sociaal Domein 2016
1jaarmeierijstad

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal