foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lezing over middeleeuwse vestingwerken 's-Hertogenbosch

lezingPieckepoortDBHeemkundeSchijndel – Stadsarcheoloog Ronald van Genabeek houdt volgende week, maandagavond 19 februari, een lezing in 't Spectrum. Op uitnodiging van de Heemkundekring Schijndel vertelt hij over de nieuwe ontdekkingen die gedaan zijn bij opgravingen van middeleeuwse vestingwerken van 's-Hertogenbosch. Twintig jaar is gewerkt aan de restauratie van de middeleeuwse stadsmuur van 's-Hertogenbosch. Dat leverde een schat aan informatie op. In de lezing gaat hij onder meer in op de grootste poort van het vestingwerk, de zogenaamde Pieckepoort. Al in de 19e eeuw werden de funderingen daarvan ontdekt, maar tijdens de recente onderzoeken zijn er weer bijzondere ontdekkingen gedaan zoals een tot nu toe onbekende waterinlaat.

Verdedigingswerken
In het voorjaar van 2016 vond in ’s-Hertogenbosch een opgraving plaats naar de restanten van de Pieckenpoort, de grootste en rijkste poort van de middeleeuwse verdedigingswerken van 's-Hertogenbosch. Bij de opgraving kwamen de indrukwekkende funderingen van de deze poort tevoorschijn. Hoewel er in de 19e eeuw al opmetingen van de poort gemaakt waren leverde de opgraving veel nieuwe ontdekkingen op. Zo bleek de poort een onbekende waterinlaat te bevatten en moesten de muren regelmatig worden herbouwd of hersteld omdat de torens in de moerassige ondergrond wegzakten.
De opgraving is het laatste grote onderzoek dat in het kader van de restauratie van de vestingwerken is uitgevoerd. Dit enorme project heeft ongeveer 20 jaar geduurd en veel nieuwe inzichten over de ontwikkeling van de stadsmuur opgeleverd. Na de restauratie is veel daarvan blijvend zichtbaar gemaakt.

Bijdrage Heemkundekring
De archeologische werkgroep van de Heemkundekring Schijndel heeft ook een bijdrage geleverd aan de opgravingen. Zowel Gerard van Kaathoven als Ruud Hemelaar zijn betrokken geweest bij de opgravingen.

Ronald van Genabeek
RonaldvangenabeekLkdRonald van Genabeek ('s-Hertogenbosch 1969) studeerde pre- en protohistorie* aan de Universiteit van Amsterdam waarbij hij zich specialiseerde op de Middeleeuwen.
Tussen 1997 en 2007 was hij werkzaam als archeoloog en afdelingshoofd bij het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC) in 's-Hertogenbosch/Deventer en voerde hij tientallen opgravingen uit, waaronder een onderzoek op de Schans van Engelen. Sinds 2007 is hij als gemeentelijk archeoloog werkzaam bij de Gemeente 's-Hertogenbosch. * Protohistorie =vroege geschiedenis is de overgangsperiode van prehistorie naar oudheid of geschiedenis, waarbij de betreffende beschaving zelf nog niet over een schrift beschikt, maar wel beschreven wordt door buurvolkeren die wel al over een schrift beschikken.

Meer informatie
De lezing vangt aan om 20.00 uur in Cultureel Centrum 't Spectrum aan de Steeg 9 in Schijndel. Voor leden is de entree gratis, voor niet-leden vragen we een bijdrage van 2 euro. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

lezingPieckepoortDBHeemkunde
Een beeld van de opgraving van de Pieckepoort
lezingPieckepoortDBHeemkunde02
Heemkundelid Gerard van Kaathoven bij de opgraving
lezingPieckepoortDBHeemkunde03
3D-reconstructie Pieckepoort op de locatie zelf en hieronder als gebouw
PieckepoortbronHeemkundeSchijndel

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal