foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Niet openbaar gemaakte notitie: Kajuit ongeschikt

hartvoorschijndelnotitieSchijndel - Een nieuw hoofdstuk in de kwestie 'Wijkgebouw Boschweg'. Politieke partij Hart voor Schijndel wist de hand te leggen op een niet openbaar gemaakte notitie, waarin klip en klaar is te lezen dat De Kajuit ongeschikt is om te worden aangepast tot buurthuis. Het College gaf opdracht tot het schrijven van de notitie, deelde het stuk niet met de raad en besloot wel tot een nieuw onderzoek naar de toekomst van dat gebouw als buurthuis. Onder 'lees meer' vindt u meer informatie over deze kwestie. (Bron en foto: Hart voor Schijndel)

De Kajuit scoort volgens de notitie slecht als het gaat om stedenbouwkundige inpassing, verkeersafwikkeling, parkeren, omgeving, openbaar groen en leefbaarheid. Slechts met relatief hoge investeringen zijn op die gebieden verbeteringen door te voeren. Bij de locatie Vossenberg, de voormalige basisschool aan de Papaverstraat, zijn de investeringen op die gebieden lager. Ook voldoet het schoolgebouw beter aan de randvoorwaarden en uitgangspunten, die door de betrokkenen zijn gesteld.

Explosief
Slechts op één onderdeel, het geld dat nodig is om het gebouw op te knappen, wint De Kajuit het van de school. Dat is niet zo gek: de gemeente onderhoudt De Kajuit wel (kosten circa € 25.000 per jaar) en de voormalige school niet. Aan dat gebouw worden slechts kleine reparaties uitgevoerd. Mede daardoor is De Vossenberg aan het einde van haar bouwkundige levensloop. Overigens is inmiddels bekend dat een nieuw buurthuis aan de Papaverstraat dankzij een genereus aanbod van Woonmeij (voorheen Huis & Erf) wel eens flink goedkoper kan uitpakken.
De notitie is explosief, omdat de inhoud haaks staat op het voornemen van het College om onderzoek te doen naar De Kajuit als mogelijke locatie voor een buurthuis.

Draagvlak
Wat het er allemaal niet beter op maakt is dat wethouder Eus Witlox een aangekondigde beeldvormende avond over het buurthuis wilde schrappen. De gemeenteraad stak daar een stokje voor en dus komt er op 27 februari alsnog zo’n avond. Aan de opzet daarvan wordt gewerkt. Op verzoek van Hart wordt in ieder geval de schrijver van de notitie uitgenodigd.
Het draagvlak in de wijk is groot voor het programma van eisen, zoals dat in de notitie is vastgelegd. Dat is te danken aan het feit dat de schrijver de relevante organisaties en groepen in de wijk als zijn opdrachtgever beschouwde: Stichting Kajuit, Senioren Boschweg, KBO Boschweg, Stichting Bloemenwijk, Stichting Woonservice Boschweg/het Gasthuis en Stichting Wijkraad/Grevekeur. Ook Speel-O-Theek De Ballon was bij de totstandkoming van het stuk betrokken.

Impasse
Samen wisten ze afgelopen zomer een langdurige impasse te doorbreken. De Kajuit en de voormalige school kunnen niet allebei openblijven en de vrijwilligers achter die gebouwen wilden lange tijd niet tot een vergelijk komen. In juni 2017 werd dat alsnog bereikt: De Kajuit zou worden opgegeven en de voormalige school zou het nieuwe buurthuis worden. Een verrassende koerswijziging door het College maakte een einde aan de rust en het zo moeizaam verkregen draagvlak: de wethouder liet begin dit jaar weten alsnog onderzoek te willen doen naar de mogelijkheid om iets van De Kajuit te maken. Die keuze wordt niet gevoed door de notitie, zo blijkt nu.
hartvoorschijndelnotitie

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal