foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ontwerpprijsvraag 'Brood en Spelen'

BroodenspelenplattelandprovincieNBBest / Eindhoven - Op zoek naar kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland. Dat is het doel van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen. De prijsvraag roept grondeigenaren en ontwerpers in onder andere Noord-Brabant op om gezamenlijk radicale, realistische en realiseerbare voorstellen uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat. Het platteland zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan met grote kansen, maar ook stevige uitdagingen, zoals de transitie van de veehouderij, klimaatverandering, de wateropgave, natuurbeheer, energietransitie en dierziektes. Ook vergrijzing en een krimpende bevolking vragen om aanpassingen van de inrichting van het platteland.

Leegstand
Daarnaast zullen veel boeren zonder opvolgers of toekomstperspectief hun bedrijf stoppen. Stallen en schuren komen hierdoor in rap tempo leeg te staan, in Brabant loopt de leegstand naar verwachting op tot 6,2 miljoen m2 in 2030 (ongeveer een kwart van alle stallen en schuren).


Initiatiefnemer
Rijksbouwmeester Floris Alkemade: "Er is een omslag nodig op het platteland. De opgaven zijn echter zo complex dat boeren dit niet alleen kunnen oplossen. Met deze prijsvraag willen we ontwerpkracht en gerichte kennis toevoegen, zodat we het platteland weer kunnen ervaren zoals we het zo graag zien: een beter verdienmodel voor boeren en een duurzaam en aantrekkelijk ingericht landschap, natuur en recreatie. Kortom: Brood en Spelen."

Boerenslimheid
Met de prijsvraag Brood en Spelen worden grondeigenaren en ontwerpers opgeroepen om samen vernieuwende ideeën uit te werken. Dit in de overtuiging dat in het bundelen van ondernemerszin, 'boerenslimheid' en ontwerpkracht een enorme potentie schuilt. Berno Strootman, Rijksadviseur voor het Landschap: "Wij zetten in op het matchen van grondeigenaren met ontwerpers. Zij moeten de spil vormen van een breed samengesteld team, dat voorstellen bedenkt om de omwenteling op het platteland handen en voeten te geven. De grondeigenaren zijn belangrijk. Zij weten wat er speelt, zij hebben ideeën en een plek om die te realiseren. Ontwerpers hebben het vermogen om losse opgaven te doordenken en combineren tot een nieuw concept."
Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) vult aan: "Er is een Brabantbreed gedeeld urgentiebesef van de noodzaak tot vernieuwing van het buitengebied. Niet voor niets hebben we met 22 Brabantse gemeenten in een taskforce de handen ineen geslagen om nieuwe perspectieven te vinden voor leegstaand agrarisch vastgoed. De prijsvraag Brood en Spelen sluit hier perfect bij aan. Ik ben ervan overtuigd dat deze prijsvraag heel veel inspiratie gaat brengen voor de veranderingen waar we de komende jaren voor staan."

Vele winnaars
De prijsvraag kent vele winnaars. De eerste ronde van Brood en Spelen heeft het karakter van een ideeënprijsvraag. In deze ronde geven teams van grondeigenaren, ontwerpers en andere innovatieve denkers hun visie op de toekomst van het platteland, vertaald in een projectvoorstel voor een concrete locatie. Uit alle inzendingen kiest de jury zestien teams, acht in Brabant en acht in Gelderland en Overijssel. De geselecteerde teams krijgen ieder een bedrag van 25.000 euro om hun plan in de tweede ronde uit te werken. Ook staat een keur aan deskundigen klaar om deze teams te ondersteunen, zoals experts van de Universiteit Wageningen, Kadaster, waterschappen, provincies en diverse gemeenten.

Initiatiefnemers
Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (rijksbouwmeester Floris Alkemade en rijksadviseur voor het landschap Berno Strootman), in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de Noord-Brabantse Waterschapsbond, het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO en de gemeente Deurne. Het initiatief wordt ondersteund door de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s. Diverse partijen leveren als partner een bijdrage in kennis en ondersteuning, zoals Wageningen University & Research en het Kadaster.

Meer informatie
Meer informatie over de prijsvraag Brood en Spelen is beschikbaar op de website prijsvraagbroodenspelen.nl. Deze website biedt ook de mogelijkheid om in contact te komen met anderen belangstellenden en om zo teamleden te vinden. Daarnaast worden meerdere regionale speeddate-bijeenkomsten georganiseerd. Op 1 maart worden het reglement voor de prijsvraag op deze website gepubliceerd en de leden van de jury bekend gemaakt.
ontwerpwedstrijdbroodenspelenfotoNB
BroodenspelenplattelandprovincieNB


Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal