foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Voortgang aanleg glasvezel buiten de kom Meierijstad

GlasvezelbuitenafMabibMeierijstad – De gemeenteraad van Meierijstad is opnieuw geïnformeerd over de voortgang van glasvezel in het buitengebied van Meierijstad. Dit keer over een aanbod van de firma Mabib om alle panden in het buitengebied aan te sluiten op glasvezel. Met de term 'panden in het buitengebied' worden uitsluitend de panden buiten de kom aangeduid. Er werd naar gestreefd om in 2017 nog een contract te sluiten met Mabib. Dit contract is eind december 2017 gesloten waarover TVSchijndel eerder berichtte. Er volgen nu op korte termijn informatieavonden voor betrokkenen op 7 maart (Den Dungen), 8 maart (Sint-Oedenrode), 12 maart (Schijndel) en 14 maart (Olland Sint-Oedenrode).

Eind 2018 - aantal aansluitingen
Na het inmiddels gesloten convenant vraagt Mabib een liggingsvergunning aan. Volgens Mabib's inventarisatie op hoofdlijnen is het aantal potentiele aansluitingen (HP) als volgt. Sint-Oedenrode 1099, Veghel 456, Schijndel 1091. Mabib heeft een planning waarin Meierijstad, gezamenlijk met Sint-Michielsgestel, gepland staat voor 2018, waarschijnlijk in het najaar. Mabib houdt rekening met een periode van 3 maanden waarbinnen de aansluitingen worden gerealiseerd. Mabib streeft om in 2018 het gehele Meierijstadse buitengebied te hebben voorzien van glasvezel.

Ambassadeurs
Mabib start de inventarisatie voor de aansluitingen in het voorjaar van 2018. Mabib organiseert daarvoor bijeenkomsten, die inmiddels allemaal gepland staan. Mabib maakt graag gebruik van ambassadeurs uit wijken, dorpen, buurtschappen etc. om mensen te betrekken. Mabib communiceert vooraf over bijeenkomsten en aansluitmogelijkheden. Communicatie gebeurt via publicaties, flyers en bijeenkomsten. Meer informatie over Mabib en het aansluitproces is te vinden op de website van Mabib.

Participatie
Na het sluiten van het contract, begint Mabib met een inventarisatie van de behoefte onder bewoners en ondernemers. Om de benodigde deelname van minimaal 50% te behalen, is een belangrijke rol weggelegd voor dorps- en wijkraden, ondernemersverenigingen c.q. ambassadeurs. Meer informatie hierover wordt door Mabib verstrekt.

Duurzaamheid
Het realiseren van een glasvezelnetwerk vormt de opmaat naar een toekomstbestendig aanbod voor een telecommunicatievoorziening. Deze voorziening biedt onder meer de bewoners in het buitengebied een duurzaam platform voor het gebruik van faciliteiten op het gebied van zorg- en educatie. Voor ondernemers biedt het een robuust en betrouwbaar platform voor bedrijfsvoering en ontwikkeling.

Financiën
Het convenant c.q. het contract dat met Mabib werd gesloten omvat een financiële clausule die overeenkomt wat in de tarieventabel van de legesverordening van 2018 wordt vastgelegd. Concreet betekent dit, dat Mabib geen 'metertarief' betaalt maar de werkelijke kosten vergoedt die de gemeente voor dit project maakt. Het geheel gebeurt volledig kostenneutraal.
Mabib biedt aansluitingen aan voor een prijs van € 1815,00 eenmalig per aansluiting of voor een maandelijkse bijdrage. De hoogte daarvan staat nog niet vast. Mabib sluit alleen panden aan buiten de kom, omdat binnen de kom veelal COAX ligt en de kosten van een glasvezelaansluiting niet aantrekkelijk genoeg zijn om het noodzakelijke aantal aansluiters te bereiken.

Dienstaanbieders
Dienstaanbieders leggen een open glasvezelnetwerk aan. Dat betekent dat verschillende dienstaanbieders hun diensten kunnen aanbieden via het glasvezelnetwerk. Glasvezel buitenaf werkt samen met aanbieders, welke hieronder staan vermeld. Daarmee kan te zijner tijd een abonnement afgesloten worden. Hieronder een overzicht volgens de opgave van de website Glasvezel Buitenaf. (Mabib en Glasvezel buitenaf zijn inmiddels verder gegaan onder de naam Glasvezel buitenaf) 
• Caiway Particulier
• CBizz Bedrijven
• Delta verbindt Particulier
• Solcon Particulier
• WeServe Bedrijven

Mabib
Maatschappij voor Breedband in Brabant B.V. De organisatie is in 2014 opgericht om de aanleg te realiseren van zoveel mogelijk glasvezelaansluitingen door heel Nederland. Dit met als doel de leefbaarheid in het buitengebied te vergroten.
De initiatiefnemers hebben al vele jaren ervaring in de glasvezelwereld vanuit een adviserende rol. Dit gecombineerd met ruime ervaring bij het voorbereiden en uitvoeren van de fysieke glasvezelprojecten. Bovendien werken we alleen samen met gerenommeerde partners op het gebied van materialen, bouw en servicediensten.
Eind januari 2018 kondigde Mabib aan om verder te gaan onder de naam Glasvezel buitenaf. Mabib en Glasvezel buitenaf werkten al langere tijd samen en nu is er gekozen om onder één naam verder te gaan. Dit heeft verder geen gevolgen voor het aanbod en de toezeggingen die zijn gedaan richting de inwoners en bedrijven in het buitengebied.
overzichtkaartaanlegglasvezelmeierijstad201712
GlasvezelbuitenafMabib
Mabiblogo

TVE

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal