foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gezamenlijk toekomstplan voor huisvesting scholen

School TalentMeierijstad - Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen. Gemeente Meierijstad en de vier schoolbesturen voor het basisonderwijs hebben daarom de handen ineen geslagen en het toekomstbestendig Integraal Huisvestingplan 2018-2020 (IHP) opgesteld, zo maakt de gemeente vandaag bekend. Met het IHP geven gemeente Meierijstad en de besturen samen vorm aan de gedeelde ambitie èn verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting. Centraal staat de gedeelde doelstelling "om voor alle leerlingen in Meierijstad gezonde en duurzame huisvesting te hebben en te houden". Het college heeft op 27 februari 2018 het voorstel over het Integraal Huisvestings Plan, het kwaliteitskader en de verordeningen vastgesteld waarna de raad hierover op 29 maart een besluit gaat nemen.

Inventarisatie richting toekomstige ontwikkelingen
De gemeente en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor goede huisvesting van scholen. De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding en de schoolbesturen voor onderhoud en aanpassingen. Met het plan brengen zij in kaart waar we nu mee te maken hebben qua huisvesting, welke ontwikkelingen ze op zich af zien komen en wat dit voor huisvesting betekent en wat er nodig is om aan te sluiten bij toekomstige ontwikkelingen.

Gezonde en duurzame huisvesting
Goed en eigentijds onderwijs vraagt om kwalitatief goede schoolgebouwen; eigentijdse, functionele en duurzame gebouwen met een gezond binnenklimaat en een lage energierekening. Om dit te waarborgen is het belangrijk dat er een kwaliteitskader wordt vastgesteld, waarin is vastgelegd waar de gebouwen voor zowel basis- als voortgezet onderwijs aan moeten voldoen. De gemeente heeft aangegeven behalve aan de wettelijke eisen te voldoen, dit nog te willen opplussen. Schoolgebouwen moeten in 2020 bijna energieneutraal zijn. Daar speelt de gemeente nu al op in door uit te gaan van de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG). Om de scholen ook gezond te maken, houdt de gemeente het Programma van Eisen – Frisse Scholen als leidraad aan.

Onderwijslocatie in elke wijk en kern
In het Integraal Huisvestingsplan is speciale aandacht besteed aan onderwijs in relatie tot leefbaarheid. Daarbij is ook heel nadrukkelijk een relatie gelegd met het uitgangspunt, dat de gemeente wil bereiken dat in elke kern basisonderwijs wordt behouden. Uiteindelijk zijn gemeente en schoolbesturen gezamenlijk tot de slotsom gekomen, dat een onderwijslocatie gehandhaafd wordt, zolang de kwaliteit en de betaalbaarheid te garanderen zijn.

Investering in toekomst kinderen
Wethouder Coby van der Pas kijkt tevreden terug op de constructieve wijze waarop dit plan tot stand is gekomen: "Het is ontzettend belangrijk om te investeren in de toekomst van onze kinderen én in onderwijs in Meierijstad. Met dit plan zetten we een eerste belangrijke stap voor een toekomstbestendige onderwijshuisvesting."

Gezamenlijke visie

Sandra Beuving (SAAM): "Dit integrale huisvestingsplan is gebaseerd op een gedeelde visie op onderwijs en opvang in Meierijstad. Voordat we hebben gesproken over gebouwen hebben met elkaar stilgestaan bij relevante ontwikkelingen, zoals passend onderwijs, transitie jeugdzorg en harmonisatie peuteropvang. Daarna hebben we een vertaling in 'stenen' gemaakt."

Gezond en duurzaam
Marcel van den Hoven (SKOPOS): "We zijn bij het opstellen van dit IHP uitgegaan van een realistisch kwaliteitskader, waarbij de betaalbaarheid en het ambitieniveau ten aanzien goede luchtkwaliteit, laag energieverbruik en de duurzaamheid van het gebouw, in evenwicht zijn."

Nieuwe impuls
Paul Meessen (SKOSO): "Ik kijk terug op een periode van professioneel en plezierig overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen. We hebben de basis gelegd voor een flinke, nieuwe impuls aan de kwaliteit en duurzaamheid van onze schoolgebouwen in de komende jaren."

Constructieve samenwerking
Berry Tomas (SKIPOV): "Goed om te zien hoe een gedeelde ambitie op goed onderwijs en een constructieve samenwerking tussen gemeente en schoolbesturen zich heeft vertaald naar dit breed gedragen integraal huisvestingsplan."

Nieuwe Onderwijshuisvestingsverordening
Vooruitlopend op de vaststelling van het IHP moet een nieuwe Meierijstad-brede onderwijshuisvestingsverordening vastgesteld worden. De verordeningen van de drie voormalige gemeenten waren te verschillend en niet meer up-to-date als wettelijk kader voor het nieuwe IHP. Om te komen tot een nieuwe verordening is er intensief overleg gevoerd met de betrokken schoolbesturen.
School Regenbog
 

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal