foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Oproep Sportraad Meierijstad aan politieke partijen

sportraad 1Meierijstad - Gemeente Meierijstad werkt hard aan een nieuw sportbeleid en doet dat in samenwerking met de nieuwe Sportraad Meierijstad (SRM), de belangenbehartiger van alle sportinstanties (lees: de sportverenigingen), ofwel de sportwereld in Meierijstad. De vertrekpunten voor dit nieuwe sportbeleid zijn door het college van B&W neergezet in de 'Mijlpalen van Meierijstad'. De sportraad heeft aan alle politieke partijen een oproep gestuurd vanuit de sportwereld Meierijstad:  U kent getwijfeld de ambities en doelstellingen die hierin liggen opgesloten en de 5 leidende thema's waaraan nieuw beleid wordt getoetst. De SRM heeft in de afgelopen weken in enkele informatieve bijeenkomsten met de beleidsmedewerkers Sport, de eerste aanzet voor een concept sportnota mogen bestuderen. Er werd alle ruimte geboden tot kritiek, verbeterpunten, accenten en toetsing op haalbaarheid. Zij stellen deze samenwerking met de sportwereld zeer op prijs.

De raad houdt hun verenigingen voor om de nieuwe uitdagingen niet uit de weg te gaan, maar pleit tegelijkertijd voor meer betrokkenheid, ondersteuning en waardering vanuit de gemeente en politiek voor het vele werk dat deze 150 vrijwilligersorganisaties met 5.000 vrijwilligers voor 25.000 inwoners presteren op het gebied van Gezondheid, Leefbaarheid en Participatie.

In de eerste terugkoppeling naar de sportverenigingen hoort de sportraad veel positieve reacties ("Ja, we willen best meer betekenen voor bijzondere doelgroepen, ze willen zeker hun kennis en ervaring delen met anderen, ze willen een open club zijn"), maar dat kunnen ze niet alleen en zonder verdere ondersteuning. Ontzorgen is een belangrijke factor. Om bij alle verenigingen ruimte te maken voor een bijdrage aan nieuw gemeentelijk beleid, dienen de aandachtspunten op het gebied van onder andere veilig sportklimaat, het veranderend gedrag van de sportconsument, nieuwe wetgeving op diverse terreinen, de vergrijzing van het vrijwilligers bestand én de hoge directe en indirecte kosten van de sportaccommodatie, ook te worden aangepakt.

U als politicus kunt meehelpen! Hoe? Door met hun als Sportraad Meierijstad in gesprek te gaan over uw visie op en koers van een nieuw sportbeleid. Door de huidige 'bijdrage van de sport' op het gebied van gezondheid, welzijn, leefbaarheid (met name in de kleine kernen) en participatie op reële waarde te schatten. En dat mag best wat kosten. Meierijstad krijgt er veel voor terug! Op 15 maart ontmoeten de partijen elkaar tijdens de Beeldvormende Avond (BVA) Sportbeleid. In deze bijeenkomst verwachten de raad een 'open discussie' tussen de verenigingen en de politieke vertegenwoordigers over genoemde ambities en uitdagingen. Snel na deze BVA nodigen zij de politieke partijen uit voor een gesprek over de zienswijze van hun fractie inzake de gewenste accenten van dit nieuwe sportbeleid en kostenkader.

sportraad 1 

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal