foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Regio top 3 Nederland met laagste percentage voortijdig schoolverlaters

JaarverslagRBLBNO02Meierijstad - Passend onderwijs vindt de Gemeente Meierijstad voor iedereen belangrijk. De gemeente streeft er dan ook naar het aantal vroegtijdige schoolverlaters zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk jongeren een diploma naar vermogen te laten behalen. Verzuim is een belangrijk signaal voor mogelijke vroegtijdige uitval. Daarom bestrijdt zij, samen met het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO), schoolverzuim om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Uit de jaarcijfers van dit Regionaal bureau blijkt dat Meierijstad tot de regio top 3 in Nederland behoort met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters zo laat de gemeente vandaag weten.

Professionele aanpak loont
Dat gebeurt door leerplichtambtenaren in te zetten. En deze professionele aanpak in deze regio, van naleving van de Leerplichtwet en voortijdig schoolverlaten, loont. Dat blijkt uit dus de jaarcijfers van het RBL (zie diverse tabellen). Door een extra tijdsinvestering in de voortijdig schoolverlaters is het aantal gedaald naar 1,2%. Hiermee behoort Meierijstad tot de 3e regio in Nederland met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters.
Wethouder Coby van der Pas: "Na de fusie stonden we voor de keuze om het zelf te doen of via een regionaal bureau. Vanwege de kennis van de doelgroep en de regionale samenwerking van het RBL met het onderwijs , kozen we om bij hen aan te sluiten. En dat was een goede keus! Het RBL behaalt goede resultaten. Naast de daling in het aantal voortijdig schoolverlaters is het aantal thuiszitters gedaald van 67 naar 56. En we streven ernaar om verzuim nóg verder terug te dringen."

De kracht van een goede aanpak zit in samenwerking
Verder is er het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het in beeld krijgen van jongeren van 16-23 jaar in een kwetsbare positie. Deze jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en entree-onderwijs kunnen soms net dat extra steuntje in de rug gebruiken om een goede stap te zetten richting de arbeidsmarkt. Het RBL heeft samen met scholen en gemeentelijke sociale diensten het afgelopen jaar veel tijd besteed aan het in kaart brengen van deze groep jongeren. Dat heeft geholpen om de mogelijkheden van de jongeren op de arbeidsmarkt beter te benutten. Dat zorgt ervoor dat elke kwetsbare jongere een goede plek in de samenleving krijgt.

Samenvoeging Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel
De toen nog afzonderlijke gemeenteraden besloten nog voor de fusie dat Meierijstad per 1 januari 2017 aan zou sluiten bij het RBL BNO. In dit leerplichtjaarverslag zijn de cijfers van de gehele gemeente Meierijstad opgenomen van het hele schooljaar. Deels vielen de werkzaamheden behorend bij deze cijfers dus niet onder onze verantwoordelijkheid. De overgang van werkzaamheden van het RBL Sint-Michielsgestel, waaronder Schijndel tot 1 januari 2017 viel, verliep soepel. Dit komt mede doordat we in hetzelfde registratiesysteem werkten en er al langer nauwe contacten tussen de twee RBL's zijn waardoor werkwijze en registratie deels overeenkwam.

Het complete jaarverslag van RBL BNO vindt u op de website van de gemeente  inclusief informatie toegespitst op Meierijstad.

RBLBNOverzuimeldingen
RBLBNOabsoluutverzuim
RBLBNOrelatiefverzuim
RBLBNOthuiszitters
RBLBNOluxeverzuim
JaarverslagRBLBNO01
 


Rabobank

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal