foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Herbestemming gemeentehuis en IKHP Onderwijs

gemeentehuisanno2017Meierijstad - Een bijdrage van Team Meierijstad Op de agenda van de raadsvergadering van afgelopen donderdag 29 maart stonden er weer veel agendapunten op de raadvergadering geagendeerd. Er waren stukken die nog wat verheldering nodig hadden en in de raadvergadering besproken zijn. Enkele punten hiervan zijn de herbestemming van het voormalige gemeentehuis in Schijndel en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Team heeft ingestemd met het raadsvoorstel waarin voorgesteld wordt het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis te verkopen voor woningbouw en het oude gedeelte door Meierijstad in eigendom te behouden met daarin plek voor zowel de bibliotheek als de kunstcollectie.

Oude gedeelte gemeentehuis
Het oude gedeelte is een mooie plek voor de kunstcollectie die op deze manier letterlijk weer in de kijker komt te staan. Met de Bibliotheek en het klantcontact centrum (KCC) erbij krijg je op deze plek meer reuring waardoor het oude gemeentehuis een aanwinst wordt voor het centrum van Schijndel.

Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs
Kwalitatief goede schoolgebouwen, eigentijds, functioneel en duurzaam met een goed en gezond binnenklimaat, dat is wat we willen in Meierijstad. Daarvoor zijn, in samenspraak met de schoolbesturen 2 verordeningen, een beleidskader en het Integraal HuisvestingsPlan opgesteld. Deze werden alle unaniem goedgekeurd in de raadvergadering.
De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijs huisvesting en daarom is er een meerjarenplan opgesteld waarin de nieuwbouw/renovatie van schoolgebouwen in onze gemeente is opgenomen. Team is blij met de insteek dat bij investeringen in de onderwijshuisvesting waar mogelijk een Multi Functionele Accommodatie (MFA) als uitgangspunt zal dienen.
Team vindt het echter wel heel jammer dat de nieuwbouw van de St. Nicolaas school in Boerdonk meerdere jaren naar achter is geschoven en heeft de wethouder daarover vragen gesteld.
Najaar 2018 komt er een update van het IHP daarin kunnen nieuwe ontwikkelingen meegenomen worden.

gemeentehuisanno2017


Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal