foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Sportraad Meierijstad van start

sportraadmeierijstadvanstartMeierijstad - Sportraad Meierijstad (SRM) is een feit. Op vrijdag 30 maart is de stichtingsakte notarieel vastgelegd en ondertekend door voorzitter Rolf de Jong en notaris Bram van den Boogaart. Het convenant met de gemeente Meierijstad volgt spoedig. De SRM, bestaande uit 11 bestuursleden, vertegenwoordigt in Meierijstad 150 sportclubs en -verenigingen, 5.000 vrijwilligers en 25.000 sportleden. Daarmee is SRM de grootste belangenbehartiger en adviesorganisatie in de gemeente. Overigens telt Meierijstad ook nog eens naar schatting 25.000 ongeorganiseerde sporters. Foto: SRM-voorzitter Rolf de Jong (l) en notaris Bram van den Boogaart van Schepers & van Nunen Netwerk Notarissen

Ook adviserend
SRM is niet alleen het overlegorgaan en de spreekbuis van de aangesloten verenigingen, maar adviseert de gemeente ook gevraagd en ongevraagd over sportbeleid. De Jong: "We vertrouwen op een plezierige samenwerking, aangezien gemeente en SRM allebei streven naar optimale participatie, gezondheid en leefbaarheid. Sport en bewegen dragen daartoe bij en zorgen ook nog eens voor een sociale en economische waarde. Al met al redenen genoeg om sportverenigingen vitaal en gezond te houden, bijvoorbeeld door het hanteren van billijke tarieven en subsidies door de gemeente." De samenwerking met de gemeente wordt binnenkort geformaliseerd in de vorm van een convenant.

Rendement
SRM roept de lokale politiek op om de subsidies aan sportverenigingen en investeringen in sportaccommodaties niet te beschouwen als een kostenpost. De Jong: "Elke euro leidt immers tot rendement op het gebied van gezondheid, sociale cohesie, bruisende wijken en dorpen en de lokale economie."

Grote waarde
Overigens heeft de raad ook een boodschap aan de aangesloten verenigingen en hun bestuurders, vrijwilligers en leden. "We roepen hen op om oog te houden voor veranderingen in de samenleving en daarop tijdig in te spelen. Maar net zo belangrijk: laten we samen vaststellen dat we van grote waarde zijn voor de lokale samenleving en dat we dat zelfbewust en trots uitstralen."

Eerder verschenen
- Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Sportraad Meierijstad

sportraadmeierijstadvanstart
sportraadmeierijstad

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2018  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal