foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad nu geen kandidaat voor landelijke intocht Sinterklaas

sinterklaasintochtinveghelMeierijstad - Het is voor Meierijstad nu niet het goede moment om zich kandidaat te stellen voor de landelijke intocht van Sinterklaas, dat laat het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad van Meierijstad weten. De inhoud daarvan hoe het college tot dit besluit is gekomen vindt u hieronder. Tot vorig jaar waren er één of meer gemeenten die zich bij de NTR meldden om de landelijke intocht van Sinterklaas en de televisie uitzending van dat evenement door de NTR in samenwerking met een gemeente in Nederland te realiseren.

Aanbod van geen enkele gemeente
In een brief van 7 maart jl. richtte de NTR zich tot de voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters dat er tot op heden nog geen enkele gemeente is die zich heeft gemeld. De NTR wilde niet langer afwachten omdat dit, gelet op de lange voorbereidingstijd van zo’n grootschalig project, riskant is met het oog op de planning.

Deze brief kwam in de publiciteit op donderdag 22 maart jl. en daarna is de NTR sinds vrijdag 23 maart overstelpt met reacties vanuit geïnteresseerde gemeenten. In Meierijstad werd er ook gereageerd door raadslid Nick de Laat van de VVD. Daarmee kwam ook Meierijstad breed in de publiciteit en kreeg de gemeente Meierijstad vele persvragen, ook van landelijke media.

Niet het goede moment
In Meierijstad is kennis genomen van de enthousiaste berichten rondom de kandidatuur van Meierijstad voor de landelijke intocht van Sinterklaas in 2018. Daarom wilde het college een eerste inzicht in de impact van zo’n evenement. Hiervoor is er contact geweest met de NTR, verschillende (keten)partners en ook met gemeenten die de intocht al eens organiseerden. Alles overwegende is het voor Meierijstad nu niet het goede moment om zich kandidaat te stellen voor de landelijke intocht van Sinterklaas.

Veel voorbereiding
Een landelijke intocht vraagt veel voorbereiding. Een dergelijk evenement legt de NTR in handen van de gemeente waar de intocht wordt gehouden. Als de gemeente Meierijstad zich kandidaat zou stellen kan dat alleen met de toezegging en samenwerking met vele partijen. Daarnaast stelt de NTR ook een aantal randvoorwaarden ten aanzien van draagvlak, eisen aan de haven en de route naar het centrum.

Risico's
Na een eerste oriëntatie stelt het college dat het voor de landelijke intocht van Sinterklaas nu niet het juiste moment is. De NTR stelt zelf ook dat het gelet op de lange voorbereidingstijd van zo’n grootschalig project en de risico's die dat met zich meebrengt tijd werd om aan de bel te trekken. Voor de organisatie van een evenement is de voorbereidingstijd nu al beperkt.
In Meierijstad staat 2018 ook in het teken van harmonisatie van beleid. Hiernaast legt een landelijke intocht ook een onevenredig beslag op de beschikbare politiecapaciteit. De landelijke zwartepieten-discussie en mogelijke andere veiligheidsaspecten vragen ook in de voorbereiding veel capaciteit. Deze capaciteit kan op andere momenten niet ingezet worden.


Financiën
Een exacte opgave van de kosten van het evenement is niet te geven. Dit kan alleen gebaseerd worden op ervaringen van andere gemeenten. Het uitgangspunt is dat de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk is voor het evenement en de kosten draagt die daarmee gepaard gaan.
De NTR is op haar beurt verantwoordelijk voor de televisie uitzending en betaalt die ook. 
Gemeenten die het evenement eerder organiseerden, noemen achteraf heel verschillende bedragen met betrekking tot de uitgaven die daarvoor werden gedaan. Dat kan voor een deel komen doordat niet iedere gemeente dezelfde zaken kapitaliseert in hun begroting. Zo voert de ene gemeente wel de kosten van de betrokken ambtenaren op en de andere niet. Verder worden soms werkzaamheden die toch al in de planning zaten, nu in het kader van dit evenement (vervroegd) uitgevoerd.
Navraag bij diverse gemeenten leert dat er, vooral door de toename van het belang van veiligheid, rekening moet worden gehouden met een budget van € 600.000. Vaak wordt een deel van dit bedrag gehaald uit sponsoring vanuit het georganiseerd bedrijfsleven vanwege de exposure die dit ook kan opleveren voor bedrijven.

Planning
De gemeente stelt zich nu niet kandidaat. Gemeenten die zich voor 6 april kandidaat stellen komen op een longlist. Deze inschrijvingstermijn is inmiddels verstreken.
sinterklaasintochtinveghel

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal