foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

2,5 miljoen voor wegenonderhoud Meierijstad

Meierijstad banierenMeierijstad - Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor 2.500.000 euro beschikbaar te stellen voor het onderhoud van wegen in 2018. De onderhoudsstaat van alle verhardingen in Meierijstad is de afgelopen tijd geïnspecteerd. Met deze investering in het herstel van de grootste knelpunten kan de veiligheid en bereikbaarheid gegarandeerd worden. Dit is belangrijk voor zowel voetgangers, fietsers en automobilisten. Maar ook voor ondernemers en hun leveranciers. De middelen komen daarvoor uit de bestemmingsreserve Wegen. Hieronder kunt u lezen welke wegen er onder meer waar worden aangepakt.

Wegen
Het aantal locaties is te groot om in deze publicatie te vermelden. In 2018 wordt onder meer onderhoud verricht aan de Amert, Boerdonksedijk, Kraanmeer, Goordonksedijk, Het Sloe en Irenestraat in voormalig Veghel. Binnen het grondgebied van voormalig Sint-Oedenrode gaat het onder andere om de Schootsedijk, Horst, Klaverpad, Karthuizerweg, Sperwer en Cathalijnepad.
In Schijndel worden bijvoorbeeld Vijverweg, Lieseindsedijk, Steeg, Madame Curieweg, Deken Baekerstraat en Harry Jansenlaan aangepakt. Soms gaat het om de rijbaan, maar de werkzaamheden kunnen ook voet- of fietspaden betreffen. Aanwonenden en ondernemers van de betreffende wegen worden vooraf geïnformeerd over de aard en planning van de werkzaamheden in hun straat. 


Integraal beheersplan
Het onderhoud dat dit jaar plaatsvindt, gebeurt omwille van veiligheid en bereikbaarheid maar richt zich alleen op de bruikbaarheid. Aanvullende kwaliteitsnormen, zoals uitstraling, identiteit en/of gebruiksgemak worden in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) bepaald. Het IBOR is in de maak, samen met o.a. dorps- en wijkraden, en wordt nog in 2018 vastgesteld. Deze kwaliteitsnormen zullen de basis vormen voor het beheersplan Wegen (verwacht eind 2018) en de hieruit voortvloeiende kosten voor de periode 2019-2023.

Reactie wethouder
"Het college vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de verhardingen in 2018 op een niveau komt waarop gebruiksveiligheid en bereikbaarheid kunnen worden geborgd. Daarom is het noodzakelijk om, vooruitlopend op het IBOR en het beheersplan Wegen, 2.500.000 euro te investeren", aldus wethouder Harry van Rooijen.

Dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen
Als de raad instemt met het voorstel, wordt de complete lijst beschikbaar gesteld aan de dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen.

Jaarlijkse inspectie
De verhardingen worden in de toekomst jaarlijks geïnspecteerd. Hiermee is het mogelijk om tijdig in te grijpen op onveilige situaties en/of voortijdig kapitaalverlies te voorkomen.
Meierijstad banieren

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal