foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Luchtkwaliteit in Schijndel en Meierijstad kan veel beter

LongfondshoeschoonisjouwluchtLandelijk / Meierijstad-Schijndel – Een paar maanden geleden heeft het Longfonds een website gelanceerd waardoor iedereen de luchtkwaliteit van zijn leefomgeving in kaart kan brengen. Een aantal maatregelen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het gezonder maken van de lucht. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van het Longfonds. De lucht die we op veel plekken inademen is ongezond, daarom kan vanaf vandaag iedereen op zijn of haar locatie checken wat de luchtkwaliteit is. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van lokale bronnen, zoals houtrook, intensieve veehouderij en verkeer. Hier ligt ook voor de lokale politiek een mooie opgave om de oorzaken en oplossingen in beeld te brengen van de matige luchtkwaliteit die o.a. in Schijndel aan de orde is. TVSchijndel testte vandaag nogmaals een aantal locaties binnen Meierijstad waarbij overal de luchtkwaliteit structureel de laatste tijd matig scoort.

Combiluchtwassers
Maar ook de invloed van slechte luchtwasserinstallaties kan van invloed zijn op de lokale luchtkwaliteit. Provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten zijn sinds februari een stuk terughoudender met het verlenen van vergunningen voor combiluchtwassers voor intensieve veebedrijven. Aanleiding zijn signalen dat uit Wagenings onderzoek zou blijken dat deze luchtwassers een stuk minder geuroverlast en ammoniak afvangen dan de officiële emissiefactor die het Rijk heeft vastgesteld.

Oproep Longfonds
Directeur Michael Rutgers. "Met deze campagne roepen we gemeenten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op luchtkwaliteit onderdeel te maken van de nieuw te vormen coalitie. Deze cijfers laten ook echt zien dat er een verschil gemaakt kan worden. Wij willen dat niemand meer ziek wordt van de lucht die hij inademt."

Concept-gezondheidsbeleid Meierijstad
Lees het concept gezondheidsbeleid online en geef uw reactie. Een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners is een ambitie van het college van B&W van Meierijstad. Uitgangspunt in het gezondheidsbeleid is Positieve Gezondheid. De gemeente Meierijstad wil graag gezondheidsachterstanden verkleinen.
Via deze link kunt u het concept gezondheidsbeleid lezen. De speerpunten in het concept gezondheidsbeleid zijn gericht op het gebied van leefstijl. Voor jongeren gaat het om gezonde voeding, overgewicht, alcohol, drugs, de invloed van social media en seksualiteit. Voor volwassenen gaat het om ondersteuning van mantelzorgers, overgewicht, eigen regie, om hulp vragen en eenzaamheid. In de omgeving zijn ook mogelijkheden als het gaat om gezondheid, denk daarbij aan een aantrekkelijke buurt om te bewegen en het hebben voldoende ontmoetingsplekken voor allerlei doelgroepen.
Wat vindt u ervan? Eenieder wordt uitgedaagd om een reactie te geven op het concept gezondheidsbeleid en goede ideeën aan te dragen. Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Een reactie geven is mogelijk tot 1 mei. Met alle binnen gekomen reacties wordt een definitief plan opgesteld. Het college neemt daar eind mei een besluit over en de gemeenteraad op 5 juli.

Gezondheidsklachten

De lucht die we inademen in Nederland is op de meeste plekken ongezond, zo meldt het Longfonds. Je kunt er letterlijk doodziek van worden. Elk jaar overlijden er ruim 12.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. En elke dag belanden er meer dan 40 mensen met spoed in het ziekenhuis door luchtvervuiling. Niet alleen mensen met een longziekte worden ziek van ongezonde lucht, ook voor gezonde mensen is dit op de lange termijn schadelijk.

Gezonder maken van lucht
Door minder op hout te stoken en minder auto te rijden, kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het gezonder maken van de lucht. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van het Longfonds. De lucht die we op veel plekken inademen is ongezond, daarom kan vanaf vandaag iedereen op zijn of haar locatie checken wat de luchtkwaliteit is. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van lokale bronnen, zoals houtrook en verkeer. 

TNO
TNO heeft uitgerekend hoe groot de bijdrage van houtstook en verkeer op lokaal niveau is aan de luchtkwaliteit. Een belangrijke maat voor de luchtvervuiling door verkeer is stikstofdioxide (NO2), een gas dat het gevolg is van verbranding. De bijdrage van persoonsverkeer aan de NO2 concentraties is in Nederland gemiddeld 13%. In steden als bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam met een hoge verkeersdruk is de bijdrage nog groter. In Amsterdam is het aandeel NO2 door verkeer zelfs bijna 20%, aldus TNO.  

Fijnstof
Naast verkeer levert houtstook lokaal ook een grote bijdrage aan de slechte luchtkwaliteit. Houtstook zorgt vooral voor fijnstof in de lucht. TNO heeft berekend dat houtstook in de winter gemiddeld verantwoordelijk is voor 10% van de fijnstofconcentraties. Minder hout verbranden heeft dus direct een gunstig effect. Op lokaal niveau is het effect van houtstook nog groter. In bijvoorbeeld Utrecht zorgt geen hout stoken ervoor dat er 12% minder fijnstof in de lucht komt.  

Lokale maatregelen
In een groot deel van Nederland is de luchtkwaliteit onder de maat. In verschillende gemeenten worden zelfs de Europese normen overschreden. Op dit moment zijn er onvoldoende maatregelen om de lucht gezonder te maken. En de maatregelen die genomen worden zijn niet effectief genoeg en leveren te weinig gezondheidswinst op. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen door maatregelen te nemen die de luchtkwaliteit gezonder maken. Denk aan het invoeren van een milieuzone, het beperken van de houtstook bij nieuwbouwprojecten en voorlichting geven. Met de nieuwe campagne wil het Longfonds de druk op de gemeente opvoeren om zulke maatregelen te nemen.

Zorgen delen o.a. over intensieve veehouderij, oproep naar gemeenten
Het Longfonds verzamelde de afgelopen tijd de zorgen van burgers over de luchtkwaliteit in hun gemeente. Iedereen die met de check van het Longfonds de luchtkwaliteit bij hem of haar in de buurt checkt, riep het Longfonds op te delen waarover ze zich zorgen maken in hun gemeente. Daarbij konden mensen aangeven over welke thema’s zij zich het meest zich zorgen maken, zoals houtrook, verkeer of intensieve veehouderij. Met al deze reacties gaat het Longfonds naar de gemeenten met de oproep de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Gezondheidsklachten
De lucht die we inademen in Nederland is op de meeste plekken ongezond. Je kunt er letterlijk doodziek van worden. Elk jaar overlijden er ruim 12.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. En elke dag belanden er meer dan 40 mensen met spoed in het ziekenhuis door luchtvervuiling. Niet alleen mensen met een longziekte worden ziek van ongezonde lucht, ook voor gezonde mensen is dit op de lange termijn schadelijk.
Locaties Schijndel
LongfondsSchijndelboschweg
LongfondsSchijndelmarkt
LongfondsSchijndelMolendijk Noord
LongfondsSchijndelrooiseheide
LongfondsSchijndelwijbosscheweg
Locatie Veghel
Longfondsveghelmarkt
Locatie Sint-Oedenrode
Longfondsstoedenrodemarkt
Longfondshoeschoonisjouwlucht

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal