foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gemeente biedt ondersteuning aan (27) Q-koortspatiënten

Q SupportdenboschMeierijstad - De gemeente gaat het fysio-beweegprogramma vergoeden, wat tot 2017 door Q-support werd vergoed, zoals TVSchijndel al eerdere melde. In de regio hebben meerdere gemeenten al ingestemd met het vergoeden van het fysio beweegprogramma vanaf 2018 zo meldt de gemeente vandaag. Q-support is, in opdracht van het ministerie van VWS, op 1 oktober 2013 gestart met als doel gedurende drie jaar patiënten met Q-koorts te adviseren, te begeleiden en om onderzoek te doen. Q-support gaat verder in afgeslankte vorm en stopt met financieren van het beweegprogramma. Dit betekent dat de zorg voor de Q-koortspatiënten overgaat naar de reguliere zorg, waaronder de gemeente.

Wmo/jeugdzorg
Q-koortspatiënten die een ondersteuningsvraag doen bij de gemeente vallen onder de Wmo/Jeugdzorg. Het is daarmee een reguliere gemeentelijke taak. Er zijn op dit moment 27 Q-koortspatiënten bekend in de gemeente Meierijstad. Zij kunnen bij de gemeente een verzoek doen voor ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld huishoudelijke verzorging, een vervoersvoorziening of mogelijk een woningaanpassing.

Beweegprogramma
Uit onderzoek onder Q-koortspatiënten blijkt dat het fysio beweegprogramma bijdraagt aan het welbevinden en de gezondheid van de Q-koortspatiënt. Het vergroot de kwaliteit van leven doordat het een groepsactiviteit is met lotgenoten. Het gaat hierbij om sociale steun, motivatie om in conditie te blijven, de positieve instelling voor de toekomst, sociale lotgenoten contacten en het gevoel onderdeel uit te maken van een groep.

Mogelijk hebben Q-koortspatiënten niet de financiële middelen om het beweegprogramma zelf te kunnen betalen
De kosten voor een fysio beweegprogramma zijn per patiënt 2x 13 sessies à 150 euro = 300 euro per jaar. Niet alle patiënten komen in aanmerking voor het fysio beweegprogramma. Mochten zij toch allemaal baat hebben bij het programma, dan zijn de kosten maximaal 8.100 euro (op basis van 27 personen). Uitgangspunt is dat het vraaggericht wordt aangeboden, Q-koortspatiënten moeten zelf een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor vergoeding.
De gemeente heeft besloten om voor het beweegprogramma de vergoeding aan patiënten te verstrekken. Het beweegprogramma moet door erkende fysiotherapeuten gegeven worden (zie aanvullende informatie hieronder in eerder verschenen nieuwsitem hierover)


Warme overdracht bestaande Q-koortspatiënten
De warme overdracht wordt vormgegeven door de klantmanager (Toegang) in afstemming met de procesregisseur vanuit Q-support. Q-koortspatiënten mogen zelf aangeven of zij een warme overdracht wensen. Er vindt op dat moment een huisbezoek plaats bij de patiënt, waarbij de klantmanager én de procesregisseur vanuit Q-support aanwezig zijn.De procesregisseur heeft samen met de patiënt een overdrachtsformulier ingevuld. De patiënt kiest zelf of hij dit formulier aan de gemeente overhandigt. 

Warme overdracht nieuwe Q-koortspatiënten
Nieuwe patiënten kunnen direct via de klantmanager Toegang binnenkomen. Zij moeten wel een verklaring kunnen overleggen waarin de officiële diagnose is gesteld. Hiervoor kunnen ze ondersteuning krijgen vanuit Q-support.

Patiënten zonder warme overdracht
Niet alle patiënten willen een warme overdracht. Zij blijven vooralsnog uit beeld bij de gemeente. Zij kunnen zich altijd melden via Toegang. In dit geval moeten de patiënten ook een verklaring overleggen waarin de officiële diagnose is gesteld.

Zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar heeft een belangrijke taak omdat het hier gaat om een behandeling. Het is Q-support nog niet geluk om Q-koorts op te laten nemen in de lijst van chronische ziekten, waardoor vergoeding van dit beweegprogramma vanuit de basisverzekering (nog) niet mogelijk is.

Eerder verschenen
Budget voor beweegprogramma voor Q-koortspatiënten

Q Supportdenbosch

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal