foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Naast Woonvisie Meierijstad ook jaarlijkse Woonagenda

woonvisiemeierijstadcoverkleinMeierijstad - Het afgelopen jaar is er met de inbreng vanuit meerdere interne en externe partijen, waaronder de gemeenteraad, met corporaties, makelaars, ondernemers en zorg- en welzijnsinstellingen en belangenorganisaties een concept-Woonvisie tot stand gekomen. De visie die er ligt beoogt richting te geven aan het woonbeleid van Meierijstad. Naast de Woonvisie zal er een jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen Woonagenda komen, met daarin opgenomen wat er is gerealiseerd, welke ontwikkelingen er zijn en mogelijke aanscherping dan wel bijstelling van beleid. Na vaststelling van deze concept Woonvisie wordt deze nog met partners besproken op 7 mei aanstaande.

Gemeenteraad
Indien er aanleiding is wordt de woonvisie nog bijgesteld voordat deze richting de gemeenteraad gaat ter vaststelling. Het college stelt de concept woonvisie Meierijstad 24 april 2018 vast, stuurt deze voor een reactie aan projectgroep en klankbordgroep Woonvisie.


Jaarlijks woonagenda
Ook besluit het college om jaarlijks een Woonagenda aan de raad voor te leggen ter vaststelling en jaarlijks een woonarena te organiseren waarin het woonbeleid met betrokken partijen wordt besproken.
woonvisiemeierijstadproces
woonvisieinteractiemetraad
woonvisiemeierijstadcoverklein

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal