foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Drempelbedrag planschadeaanvraag omhoog

gemeenteraadsvergadering MeierijstadMeierijstad - De voormalige gemeenten Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel hadden ieder een eigen procedureverordening voor advisering in het kader van tegemoetkomingen in planschade. Deze drie afzonderlijke regelingen vervallen binnen twee jaar na de datum van herindeling (op grond van artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling). Mede met het oog op gewenste integratie van beleid en regelgeving stelt het college afgelopen week aan de raad voor de bestaande procedureverordeningen in te trekken en een nieuwe procedureverordening vast te stellen voor de gehele gemeente Meierijstad met een belangrijke wijziging.

Belangrijke wijziging
Het thans voorliggende ontwerp van de nieuwe procedureverordening bevat op één punt een belangrijke wijziging ten opzichte van de geldende regelingen. Het college heeft afgelopen week ingestemd met de Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Meierijstad 2018. Door het college wordt aan de raad geadviseerd het verschuldigde recht voor het in behandeling nemen van een planschadeaanvraag te verhogen naar € 500. De verordeningen van Sint-Oedenrode en Veghel kennen een drempelbedrag van € 300 en in de verordening van Schijndel wordt een drempelbedrag van € 100.

Planschade
Planschade is de schade die u lijdt doordat u in een planologisch nadeliger positie bent gekomen. Er wordt bijvoorbeeld in uw directe omgeving in afwijking van de bestemmingsplanregels een woonwijk of een snelweg, waardoor uw woning in waarde vermindert. U kunt op twee manieren met planschade worden geconfronteerd: als gedupeerde of als veroorzaker van de planschade.
gemeenteraadsvergadering Meierijstad

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal