foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Start buurtbemiddeling in Meierijstad

buurtbemiddelingMeierijstad - Woensdag 16 mei werd er in Het Gasthuis een start gemaakt over buurtbemiddeling binnen Meierijstad. Het wonen naast elkaar kan heel gezellig zijn, maar soms ook irritaties opleveren. Het begint meestal met iets kleins, maar als u daar samen met uw buren niet uitkomt kunnen de frustraties hoog oplopen. Dan is het een goed moment om Buurtbemiddeling in te schakelen. Buurtbemiddeling is een gratis dienstverlening en kan voorkomen dat problemen tussen buren hoog oplopen. Samen met getrainde bemiddelaars proberen de bewoners er zelf uit te komen. Dat levert oplossingen op, die voor iedereen goed voelen. Ook heeft het een positief effect op de sfeer in de straat of buurt. Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van de gemeente Meierijstad, waar er een conflict is tussen 2 buren.

 

De Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers die een speciale training krijgen om te kunnen bemiddelen tussen buren. Zij proberen de bewoners, die onenigheid met elkaar hebben, samen rond de tafel te krijgen. Met hulp van de buurtbemiddelaars zoeken de bewoners zelf naar een oplossing voor het probleem. De coördinator Buurtbemiddeling begeleidt de buurtbemiddelaars in het proces vanaf een afstand. De aanmeldingen voor een buurtbemiddelingszaak komen binnen bij de coördinator en wordt dan uitgezet naar 2 buurtbemiddelaars die passen bij de binnengekomen melding. De coördinator is het aanspreekpunt voor de verwijzers, traint en coacht de buurtbemiddelaars en versterkt het team van vrijwilligers.

Buurtbemiddeling wordt ingezet bij problemen rondom geluidsoverlast, tuinafscheiding, overlast van kinderen en huisdieren, rommel en vuil rond de woning en pesterijen. Buurtbemiddeling wordt niet ingezet bij problemen rondom criminaliteit, hoogoplopende ruzies, familieruzies, conflicten tussen huurder en verhuurder en ernstige alcohol-, drugs-, en psychiatrische problemen. Veiligheid is ook bepalend voor het aannemen van een buurtbemiddelingszaak.

Buurtbemiddeling heeft de grootste kans van slagen als je aan het begin zit van de irritatie tussen de buren en als er nog geen andere instanties hebben gepoogd de situatie op te lossen. Hiermee bedoelen we de inzet van de politie, woningcorporatie, gemeente of andere soortgelijke partijen. Buurtbemiddeling is een onafhankelijke neutrale partij in het proces naar een oplossing. Bij een officiële aangifte bij de politie of inzet van advocaat of soortgelijk zetten we geen Buurtbemiddeling in.

Bij Buurtbemiddeling gaan we (bijna) altijd uit van 2 partijen. Partij A: is de aanmelder, klager. Partij B: is de buur waarover geklaagd is. Zodra er meer partijen mee gemoeid zijn, zullen we niet het normale proces van Buurtbemiddeling aanbieden en zoeken we naar andere oplossingen. Bespreek dit met de coördinator van Buurtbemiddeling. Het buurtbemiddelingsproces wordt alleen gestart als partij A akkoord gaat en is geïnformeerd over wat Buurtbemiddeling kan betekenen.

Je schakelt Buurtbemiddeling in als je het idee hebt dat er irritaties en frustraties zijn die mogelijk de buren niet zelf weten op te lossen of dat 1 van de buren heeft aangegeven Buurtbemiddeling te willen. Meld de zaak dan aan bij Buurtbemiddeling Meierijstad via het bijgevoegde registratieformulier. Bij vragen of twijfel is het altijd mogelijk om contact met ons op te nemen.

buurtbemiddeling 

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal