foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Handbal Vereniging Zephyr brengt historie in kaart

zephyrfotoHeemkundemei2018Schijndel - Een van de taken van de Heemkundekring is het vastleggen en ook het bewaren van de geschiedenis van Schijndel. Daarbij hoort zeker ook de historie van de lokale sportverenigingen, want die spelen een belangrijke rol in de samenleving. De heemkundekring heeft er inmiddels al diverse vastgelegd, te vinden onder andere via de zoekmodule op deze website. Voor het in kaart brengen benadert een lid van de werkgroep sportverenigingen een club. Aan de hand van een negental onderwerpen en vragen kan hun geschiedenis kort en overzichtelijk in kaart worden gebracht. Dat document wordt opgeslagen in het archief van de Heemkundekring en blijft zo bewaard voor de vereniging en het nageslacht. Zo ook de beschrijving van de geschiedenis van de Handbalvereniging Zephyr waarover u hieronder meer leest.

Sportclub zonder clubhuis
Dankzij de bijzondere inzet van 'Zephyr-man' Wim van der Schoot en de medewerking van enkele oud-bestuursleden zijn veel gegevens van de club verzameld. Dat is een hele opgave geweest, want het is moeilijk voor een club, die niet over een eigen clubhuis beschikt, om de gegevens in één archief bij elkaar te houden. Het streven is er aanvankelijk wel, maar het materiaal wordt vaak verspreid bewaard, het raakt dan versnipperd en soms zelfs verloren. Om dat te voorkomen heeft de Heemkundekring dit project opgestart.

Oprichting
De geschiedenis startte met Wim van der Schoot en Ad van Giersbergen, die bij de KPJ handbalden. Daar gold echter de regel dat, als je trouwde, je niet langer lid kon blijven. Dus zochten zij een andere mogelijkheid om in verenigingsverband te spelen. Daarbij hebben ze veel steun gehad van John Franssen, toentertijd ambtenaar op de afdeling Welzijn en Sport van de gemeente. Die had eerder op hoog niveau gespeeld
en was dus snel enthousiast voor dit initiatief. Zo kwam men tot de oprichting van de H.V. ZEPHYR op 23 december 1974. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter John Franssen (erelid), secretaris Piet Claassen, penningmeester Wim van der Schoot (erelid) en de leden Ad van Giersbeergen (erelid) en Mario Gevers.

Hechte club
Vergeleken met voetbal, hockey of tennis is de handbalvereniging altijd een relatief kleine club gebleven. Bij de oprichting telde de club 11 leden, in het topjaar 1990 waren dat er 96. Nu schommelt het tussen de 60 en 70 leden. Dit betekent ook dat het een erg hechte club is, waarbij sociale contacten een heel belangrijke rol spelen.
Ook de inzet van vrijwilligers om de club draaiende te houden is erg groot en vele activiteiten worden ontplooid om de kas te spekken. Daarnaast heeft men een aantal sponsoren aan zich weten te binden.

Wisselende sportlocaties
In de loop van de jaren heeft de club op diverse plaatsen gespeeld. Het begon aan de Mgr. Bekkersstraat op een grasveld. Daarna verhuisde men naar sportpark 't Heike, waar een accommodatie gedeeld werd met de korfbalverenigingen Alico en De Boemerang. In 1998 heeft de club, samen met de korfbalvereniging Alico, met veel inzet van vrijwilligers en steun van de gemeente, een eigen sporthal gerealiseerd: de Zuideinderparkhal. Helaas werd het financiële plaatje te duur en de motivatie van de vrijwilligers nam af. Vanaf 2015 wordt nu gespeeld in de sporthal De Dioscuren aan de Bunderstraat. Mede dankzij de prestaties van het Nederlandse damesteam op internationaal niveau, zit de belangstelling voor het handbal weer in de lift.

Rolstoelhandbal
Als nieuwste idee wil de club een afdeling oprichten voor rolstoelhandbal. Hiervoor zal als coördinator Ad Manders optreden. Op 22 april 2018 was daarvoor een open dag georganiseerd in de Dioscuren met een demonstratie van het Nederlands nationale
rolstoelhandbalteam. Dorpsgenoot Jarno van Wanrooij beoefent deze sport op niveau en hij hoopt geselecteerd te worden voor het nationale team, om zodoende deel te kunnen nemen aan het EK in Portugal. Veel succes gewenst voor Jarno.
zephyrfotoHeemkundemei2018

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal