foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gemeente sluit aan bij Informatie Knooppunt Zorgfraude

MeldingenzorffraudeMeierijstad - Om fraude in de zorg op te sporen, te onderzoeken en waar nodig te bestraffen hebben toezichthouders, opsporingsdiensten, gemeenten en uitvoeringsorganisaties de krachten gebundeld in het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Door aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband is het mogelijk om meer informatie te delen waarmee effectiever opgetreden kan worden tegen zorgfraude. Het IKZ zorgt voor verrijking van de signalen die binnenkomen over fraude of misbruik door burgers of zorgaanbieders. Dit gebeurt door naslag in openbare en gesloten bronnen en het signaleren van trends en fenomenen op gebied van fraude. Het college heeft ingestemd met de aansluiting bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en tekent daarvoor de overeenkomst.

Het IKZ is geen loket waar burgers of gemeenten terecht kunnen met klachten. Ook doet het IKZ zelf geen bestuursrechtelijk of strafrechtelijk onderzoek. Dat doen de toezichthouders en opsporingsdiensten die zijn aangesloten bij het IKZ.

Achtergrondinformatie
IKZ staat voor Informatie Knooppunt Zorgfraude. In dit nieuwe samenwerkingsverband worden meldingen over fouten of fraude in de zorg in een knooppunt bij elkaar gebracht en onderzocht. Het IKZ verzamelt en beoordeelt meldingen over fouten en fraude in de zorg. Bij (een aanwijzing voor) fraude of fouten, voert het IKZ verder onderzoek uit door informatie uit gesloten en openbare bronnen te combineren en te analyseren. Het IKZ zorgt dat opsporingsdiensten en toezichthouders van de overheid en controleurs van de zorgverzekeraars, fraude en fouten in de zorg effectiever kunnen aanpakken. Het IKZ zorgt dat opsporingsdiensten en toezichthouders van de overheid en controleurs van de zorgverzekeraars, fraude en fouten in de zorg effectiever kunnen aanpakken.
Het IKZ bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid en zorgverzekeraars die zich bezig houden met toezicht en opsporing in de zorg. De samenwerkingspartners zijn:
• de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
• de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)
• de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
• de Belastingdienst
• de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD)
• het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
• het Openbaar Ministerie (OM)
• de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
• en Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
• het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is beleidsverantwoordelijk voor het samenwerkingsverband
Meldingenzorffraude

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal