foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Erfgoedverordening Meierijstad 2018

Meierijstad jan2017Meierijstad - Met de Erfgoedverordening Meierijstad 2018 is niet alleen sprake van een harmonisatie van de Erfgoedverordeningen van Schijndel, Sint-Oedenrode en de Monumentenverordening van Veghel. Met deze Erfgoedverordening wordt ook aangesloten bij de huidige wettelijke- en beleidskaders van het Rijk. Op 1 juli 2016 trad de Erfgoedwet in werking. Deze wet vervangt en integreert verschillende wettelijke regelingen op het gebied van cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving welke op termijn worden geregeld via de Omgevingswet. De Erfgoedwet loopt vooruit op de invoering van de Omgevingswet.

Gelijke regels
Dat gebeurt door overgangsrecht als gevolg waarvan delen van de Monumentenwet 1988 van kracht blijven tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met deze verordening worden ook de regels gelijk voor rijks- en gemeentelijke monumenten met meer duidelijkheid voor de burgers als gevolg. Het college stelt de gemeenteraad van Meierijstad voor om de Erfgoedverordening Meierijstad 2018 vast te stellen.

Krachten bundelen
In 2015 hebben de heemkundekringen van Veghel, Erp, Schijndel en Sint-Oedenrode in verband met de fusie van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, besloten om samen met de stichting Roois Cultureel Erfgoed de krachten te bundelen. Zij hebben gepleit tot behoud van hun eigen identiteit maar besloten wel te willen samenwerken in Meierijstad. Daartoe is het 'Platform Erfgoed Meierijstad' ingesteld. Dit Platform Heemkundekring was één van de drie Schijndelse initiatieven die uit het promotiebudget Meierijstad in mei 2016 een bijdrage ontving. De drie partners hebben daarna een 'Voorstel Erfgoedbeleid Meierijstad' opgesteld dat mede de opmaat is geweest voor de nieuwe Erfgoedverordening voor Meierijstad.

Meierijstad jan2017

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal