foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Overdracht stortplaats Vlagheide aan provincie wellicht fors duurder

afdichtingvlagheidebronmilon01's-Hertogenbosch - In maart 2012 heeft het algemeen bestuur van het Stadsgewest 's-Hertogenbosch besloten om de voormalige stortplaats Vlagheide voor eeuwigdurende nazorg over te dragen aan de provincie Noord-Brabant. Bedoeling was de nazorg aan de provincie over te dragen per 1 januari 2017. De stortplaats bij Schijndel is sinds 2003 niet meer in exploitatie. Ten behoeve van de overdracht is gestart met de definitieve afdichting van het terrein. Als het werk gereed is, is de voormalige stortplaats omgebouwd tot een aantrekkelijk openbaar gebied. Uit de begroting 2017 van het Stadsgewest 's-Hertogenbosch bleek dat de gemeente 's-Hertogenbosch met mogelijke tegenvallers rekening moeten houden, zo laat de gemeente in een informatiebulletin aan haar gemeenteraad weten.

Te verdelen tekort
Om die reden heeft de gemeente 's-Hertogenbosch destijds een voorziening gevormd van € 1,0 miljoen. Uit de meerjarenprognose 2020-2021 van het Stadsgewest 's-Hertogenbosch blijkt dat de door ons gevormde voorziening aan de krappe kant is. De meerjarenraming prognosticeert een nog te verdelen tekort van Є 3.851.000. Hiervan zou het aandeel voor de gemeente 's-Hertogenbosch € 1,5 mln. bedragen. De rest van het bedrag moet naar rato verdeelt gaan worden tussen de gemeenten Maasdriel, Boxtel, Vught, Haaren, Heusden, Sint-Michielsgestel en Schijndel (Meierijstad) die gezamenlijk destijds gebruik maakten van de Vlagheide.

Onzekerheden
Er speelt echter nog een aantal onzekerheden. Onder meer ten aanzien van het benodigd doelvermogen, in relatie tot te hanteren rekenrente. Vanwege deze onzekerheden heeft de gemeente 's-Hertogenbosch ervoor gekozen de voorziening nu nog niet te verhogen. Bij de jaarrekening 2018 wordt bezien of een verhoging van de voorziening opportuun is.

In de Bossche zienswijze op de ontwerp-begroting 2019 wordt aangegeven dat de ontwikkelingen binnen de overdracht van het Stadsgewest nauwgezet gevolgd blijven worden. Mede in het licht van de nog lopende juridische (conflict over het werk dat aannemersbedrijf Ploegmakers niet volgens bestek heeft gewerkt) en financiële onzekerheden (provincie rekent eeuwigdurende nazorg na) en discussies.
In gezamenlijkheid met het Stadsgewest 's-Hertogenbosch wordt gewerkt aan een zo positief mogelijke financiële afwikkeling, aldus de info aan de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch.

Een selectie van eerder verschenen nieuws
Voortgang overdracht stortplaats Vlagheide
Samen nadenken over inrichting berg Vlagheide

afdichtingvlagheidebronmilon01Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal