foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Seniorenverenigingen willen systeeminfarct voorkomen

KbobrabantPVGEPCOB's-Hertogenbosch - De drie Brabantse seniorenverenigingen KBO-Brabant, PVGE en PCOB* voorzien een 'systeeminfarct' in wonen en zorg voor senioren als er niet snel de nodige actie wordt ondernomen. Afgelopen vrijdag 22 juni stuurden zij gezamenlijk een brandbrief én actieplan aan de provincie Noord-Brabant, minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis (VWS), de Tweede Kamer, Brabantse gemeenten en de koepels van woningcorporaties en zorginstellingen. Door het verdwijnen van verzorgingshuizen, de kanteling in de hulpverleningsfilosofie, aanscherping van indicatiecriteria voor verpleeghuizen, de behoefte aan vraaggerichte zorg, toenemende vergrijzing en de toename in zorggebruik mede door chronische aandoeningen zoals dementie, dreigt een systeeminfarct dat de georganiseerde ouderen in Noord-Brabant hoe dan ook willen voorkomen.

Het aantal senioren én hun gemiddelde leeftijd nemen toe, schrijven de bonden in de brandbrief. Zeker in Brabant, een van de meest vergrijzende provincies. Zo stijgt het aantal dementerenden in Brabant van 34.000 in 2015 naar bijna 61.000 in 2030. Zeventig procent van hen woont thuis en dat loopt op tot tachtig procent, zo is de verwachting. De vraag naar zorg aan huis stijgt daarmee ook, maar er is niet genoeg personeel. Dat tekort zal alleen maar groter worden, met als gevolg meer druk op mantelzorgers, zorgwerkers en hulpdiensten.

Ouderenzorg vooral een zorg van de ouderen zelf
Noord-Brabant heeft van oudsher een sterk coöperatief karakter, hetgeen blijkt uit het grootste aantal zorgcoöperaties maar ook uit de hoogste organisatiegraad van senioren in Nederland. Bijna de helft van alle zorgcoöperaties bevindt zich in Noord-Brabant en maar liefst een op de drie 65-plussers is er lid van een seniorenvereniging.
Uit onderzoek blijkt dat ouderen hun (toekomstige) woon/zorg-probleem liefst voor zich uit schuiven, maar – eenmaal daartoe uitgedaagd – overwegend een sterke voorkeur uitspreken voor zelfstandig maar beschermd oud worden in eigen wijk of dorp: geclusterd wonen met de mogelijkheid van aanvullende en flexibel opschaalbare zorg thuis.
De drie verenigingen vinden dat ouderen ook zélf kunnen bijdragen aan een oplossing van dit probleem. "Willen we een systeeminfarct voorkomen en betere en betaalbare ouderenzorg bereiken, dan moet ouderenzorg vooral weer een zorg worden van de ouderen zelf maar wel op een gezamenlijke en verantwoorde wijze. Samenredzaamheid is hier het devies", zo stellen de voorzitters van de seniorenverenigingen Leo Bisschops (KBO-Brabant), Mari Vervaart (PVGE) en Cees Sprong (PCOB). Maar daarbij is ook hulp van de overheid, woningcorporaties en zorginstellingen nodig.

Aanstellen kernteam en financiering transitiebureau
Concreet stellen de verenigingen voor om in elke Brabantse gemeente een 'kernteam' samen te stellen waarin vier kernpartners - lokale seniorenverenigingen, woningcorporaties, zorginstellingen en gemeente - samenwerken bij de ontwikkeling van woonvormen die het gat vullen tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis. Om die teams op gang te helpen zou de Provincie vier jaar lang een overkoepelend provinciaal transitiebureau moeten financieren. Dat vergt zes miljoen euro, uitgesmeerd over vier jaar.

Clusters
De seniorenverenigingen denken dat de oplossing ligt in het vormen van 'clusters' van seniorenwoningen met zorgvoorzieningen die opschaalbaar zijn als de behoefte toeneemt. Om dát mogelijk te maken zou de Rijksoverheid, bij wijze van proef, de schotten moeten doorbreken tussen de drie wetten waaruit zorg voor ouderen nu wordt betaald. Dat zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Wmo financiert huishoudelijke hulp, dagbesteding en hulpmiddelen voor thuiswonenden zoals rolstoel of traplift. Thuiszorg loopt via de Zvw en verpleeghuiszorg of volledig pakket thuis valt onder de Wlz.

Urgentie
De drie seniorenverenigingen vragen de Provincie nadrukkelijk om de urgentie van het woon/zorgprobleem te onderkennen en mee te helpen om van Brabant een provincie te maken waarin vergrijzing en ontgroening als een uitdaging tegemoet worden getreden. Maar ook het Ministerie van VWS wordt gevraagd de gemeenschappelijke ambities in de vorm van eigentijdse, ouderenvriendelijke woon-/zorginitiatieven te helpen realiseren in Noord-Brabant.

* KBO-Brabant telt circa 130.000 leden die in zo’n 300 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd. De KBO werd 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot de grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste vereniging in de provincie Noord-Brabant.
De PVGE is met ruim 10.000 leden de op één na grootste 50-plus vereniging van Noord-Brabant. Er zijn acht lokale PVGE-verenigingen. Ook de PVGE bestaat al 70 jaar.
De PCOB is een landelijke vereniging met 300 Afdelingen in Nederland en 20 lokale Afdelingen in Brabant. De PCOB is opgericht in 1960.
KbobrabantPVGEPCOB

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal