foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Integraal onderzoek naar subsidiemogelijkheden peuteropvang

WetIKKMeierijstad - Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad stemt in met de uitvoering van een breed, integraal onderzoek naar de subsidiemogelijkheden voor peuteropvang, met als basis het DAEB-onderzoek (diensten van algemeen belang). Dit DAEB-onderzoek startte gisteren 25 juni, het hele onderzoek neemt naar verwachting circa vijf maanden in beslag. De gemeente verstrekt zelf subsidie aan peuteropvang-instellingen. Besloten is door het college om vooralsnog geen gebruik te maken van het geoffreerde ondersteuningstraject van Oberon voor de implementatie van nieuwe kinderopvangwetgeving vanaf 2019. Het college stemt wel in met de uitvoering door Oberon. De kosten voor dit onderzoek bedragen € 20.074. Hieronder leest u wat het onderzoek in grote lijnen inhoudt en wat de nieuwe kinderopvangwetgeving voor Meierijstad gaat betekenen.

Opdrachtverlening aan Oberon
Opdracht in grote lijnen
1. Analyse peuteropvang en doorrekening van kosten (DAEB-onderzoek)
2. Advies over harmonisatie van beleid: o.a. uren, doelgroepen.
3. Betrekken van netwerkpartners en creëren van draagvlak.
4. Ondersteuning bij uitwerking van beleid: o.a. in verordening.

Nieuwe kinderopvangwetgeving binnen Meierijstad en financiering
De gemeente verstrekt aan enkele peuteropvang-instellingen een exploitatiesubsidie voor de verzorging van het peuterspeelzaalwerk. Als gevolg van een wetswijziging vallen peuterspeelzalen en kinderopvang vanaf 2018 echter onder dezelfde wetgeving. Het verstrekken van exploitatiesubsidies is daarmee in principe niet meer toegestaan. In plaats daarvan moeten gemeenten de peuteropvang subsidiëren op basis van het aantal kindplaatsen.
De gemeente kan echter een exploitatievergoeding aan de peuteropvang blijven verstrekken als zij kan aantonen dat peuteropvang niet levensvatbaar is zonder exploitatiesubsidie. In dat geval is er sprake van 'marktfalen' en heeft de gemeente de mogelijkheid om de peuteropvang-instelling aan te merken als Dienst met een Algemeen Economisch Belang (DAEB).

Om vast te stellen of peuteropvang-instellingen hiervoor in aanmerking komen (en dus een exploitatiesubsidie mogen blijven ontvangen) wordt door middel van een DAEB-onderzoek bepaald of de exploitatiesubsidies afgeschaft moeten worden of dat subsidiering per kindplaats vereist is.

Omdat de voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel op dit moment verschillende uitgangspunten voor de subsidiëring van peuteropvang hanteren (aantal uren/ dagdelen, ouderbijdrage), wordt er tevens advies uitgebracht over de harmonisatie van het subsidiebeleid.

Omdat het onderzoek nog moet plaatsvinden is nog niet duidelijk wat de (financiële) gevolgen voor peuteropvang en gemeente zijn. Hierover komt naar verwachting eind 2018 meer duidelijkheid.
WetIKK

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal