foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad koopt grond Duits Lijntje van ProRail

DuitslijntjeaangekochtMeierijstad - De aankoop van de grond van het Duits Lijntje biedt volop kansen voor Meierijstad, dat laat de gemeente vandaag weten. De voormalige spoorlijn heeft, naast een grote cultuurhistorische waarde, een sterke verbindende kracht in zich. Uit een onderzoek van de provincie bleek er geen vraag meer naar vervoer via deze voormalige spoorlijn. Eigenaar ProRail heeft daarom het tracé (voor een symbolisch bedrag) te koop aangeboden aan gemeente Meierijstad. Wethouder Jan Goijaarts: "Wij zijn blij met deze kans. Het Duits Lijntje geeft samenhang, verbindt stad en land met wonen en werken én zorgt voor een nog aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in Meierijstad."

vervolg: "Het levert een bijdrage aan het waarmaken van onze ambities op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, bereikbaarheid, veiligheid, recreatie en toerisme, natuur en ecologie en het versterken van cultuurhistorisch erfgoed."

Kansen voor plant en dier
Het Duits lijntje wordt al een hele tijd niet meer gebruikt als spoorbaan. Daardoor kreeg de natuur langs en op de spoorbaan volop de kans om te groeien en bloeien. Met de aankoop van dit groene stuk 'niemandsland' worden nu verschillende landschappen aan elkaar gekoppeld. Dat maakt het voor dieren en planten nog aantrekkelijker.

Kansen voor toerisme en recreatie

De aankoop helpt ook bij de realisering van een aantal fiets- en wandelroutes op, langs en rondom het Duits Lijntje. Hiermee ontstaat een aantrekkelijke verbinding tussen de Maashorst en Het Groene Woud en kunnen de knooppuntenroutes verder uitgebreid worden.

Kansen voor woon/werkverkeer

De spoorlijn is onderdeel van het dagelijks leven in de regio, niet alleen als recreatieve verbinding, maar ook in het woon-werkverkeer per fiets. De lijn verbindt nu al diverse woon- en werkgebieden in de regio en binnen Meierijstad. Daarnaast maakt deze aankoop straks de aansluiting op de snelfietsroute tussen Veghel en Uden mogelijk.

Geen reden voor opnieuw activeren goederenspoorlijn Boxtel - Veghel - wel conservering voor toekomst
Staatssecretaris Mansveld wil tracé goederenspoorlijn Boxtel-Veghel voorlopig conserveren

Duitslijntjeaangekocht

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal