foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Beregening overdag grasland beschermde natuurgebieden

Aaenmaasonttrekkingsverbodjuli2018uitsnee's-Hertogenbosch - Vanwege de aanhoudende droogte breidt Aa en Maas het onttrekkingsverbod voor het beregenen uit oppervlaktewater per 1 augustus uit. Het gaat om het grootste deel van het gebied Koningsvliet (ten westen van ’s-Hertogenbosch). Hier mogen grasland en sportvelden overdag tussen 11.00 en 17.00 uur niet meer worden beregend uit oppervlaktewater. Voor de Sambeekse Uitwatering en de Lage Raam vanaf Sint Hubert tot aan stuw Kammenberg geldt vanaf 1 augustus een algeheel onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater. Per 1 augustus verlopen namelijk de wettelijke beperkingen voor grondwateronttrekking. Dat betekent dat grasland bij beschermde natuurgebieden ook overdag weer beregend mag worden uit grondwater. U leest daar hieronder meer over.

Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater
Waterschap Aa en Maas kondigde eerder met ingang van vrijdag 29 juni 2018 een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater af voor het beregenen van landbouwgewassen. Het verbod geldt voor de districten Beneden Aa, Boven Aa, Raam en een paar delen van Hertogswetering. Het is een algeheel onttrekkingsverbod met uitzondering van drinkwater voor het vee, het blussen van branden en het onttrekken via een regelbaar drainagesysteem met aanvoer.

Uitzonderingen op het algeheel onttrekkingsverbod
Sinds 29 juni geldt er al een algeheel onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater voor het hele gebied van Aa en Maas ten zuiden van de lijn 's-Hertogenbosch – Nuland – Herpen.
Uitzonderingen:
- de Raam vanaf Kammenberg tot aan het gemaal van Sasse
- het eerste deel van de Hertogswetering in Grave
- de Helenavaart
- het Kanaal van Deurne
- het gebied ten noorden van de lijn ’s-Hertogenbosch – Nuland – Herpen en ten oosten van Koningsvliet.

Opnieuw verbod voor overdag beregenen grasland en sportvelden met grondwater
De tijdelijke verruiming van de mogelijkheid tot het beregenen van grasland en sportvelden werd eerder 18 juli ingetrokken. De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hadden de tijdelijke verruiming van 8 tot en met 17 juli ingesteld vanwege de extreme droogte.

NIEUW: Maatregel voor het beregenen van grasland uit grondwater opgeheven
Per 1 augustus verlopen de wettelijke beperkingen voor grondwateronttrekking. Dat betekent dat grasland bij beschermde natuurgebieden ook overdag weer beregend mag worden uit grondwater. Omdat het grondwater al zover is gezakt, heeft dat geen effect meer op de natuurgebieden. Rond de kwetsbare Peelvenen houdt het waterschap het oppervlaktewater zoveel mogelijk op peil.

Grondwatertekort en beregeningsverbod in voorjaar 2019?
Het belangrijkste doel van het waterschap nu is een grondwatertekort in het voorjaar van 2019 voorkomen. Dat zou zeer nadelig zijn voor natuur en landbouw. Op dit moment is het grondwater verder gezakt dan normaal. De verwachting is echter dat er komende winter voldoende regen valt om de grondwatervoorraad aan te vullen. Het waterschap doet een dringend beroep op agrariërs om zo zuinig mogelijk te beregenen uit grondwater en het water dat komende winter valt, zo goed mogelijk vast te houden. Anders is wellicht een beregeningsverbod in het voorjaar alsnog onvermijdelijk. Extra maatregelen acht het waterschap op dit moment nog niet nodig, wel houdt zij het grondwaterpeil nauwlettend in de gaten.
Aaenmaasonttrekkingsverbodjuli2018
Waterschap Aa en Maas 2017

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal